Powered by Smartsupp
Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva Na počátku za rok 2023

Čvn 18, 2024

Na počátku: práce v roce 2023 pro těhotné ženy a maminky s dětmi

V loňském roce završila organizace Na počátku 29 let existence. V tomto příspěvku se podíváme na některé z klíčových aktivit a událostí, které se v roce 2023 odehrály. Podrobně se o činnosti Na počátku i jejím hospodaření dočtete v čerstvé Výroční zprávě za rok 2023.

Zvýšená poptávka těhotných žen 

Poradna Na počátku zaznamenala v roce 2023 nárůst počtu žen, které se obracely na organizaci se žádostí o pomoc. Celkem poradnu kontaktovalo 344 žen, z nichž 137 bylo těhotných. Poradna pomohla ženám řešit různé problémy včetně nevyhovujícího bydlení, obtížné finanční situace nebo vztahů. Organizace se hlouběji zaměřila na problematiku žen, které zvažují dát své dítě k adopci. Vnímáme toto rozhodnutí žen jako racionální volbu, motivovanou snahou o zajištění co nejlepších podmínek pro dítě. Proto doprovázíme ženy během těhotenství i po porodu a informujeme je o jejich právech a povinnostech.

Preventivní programy pro školy

Organizace Na počátku nabízí školám preventivní programy na téma sexuality a partnerských vztahů. Cílem programů je motivovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidskou důstojnosti a k zodpovědnému přístupu k partnerským vztahům. V uplynulém roce se uskutečnilo 65 preventivních programů na základních školách v Brně a okolí.

Domov pro dětský život

Domov pro dětský život poskytuje bezpečí a zázemí těhotným ženám a maminkám s dětmi do 15 let. V roce 2023 jsme ubytovali celkem 22 žen, z toho 11 v období těhotenství, 2 nezletilé těhotné dívky a také celkem 30 dětí. Ženy hojně využívaly aktivity zaměřené na posílení jejich kompetencí, především kurzy vaření a zaměřené na rozvoj dětí.

Byty Na počátku

Byty Na počátku nabízejí maminkám s dětmi v tíživé situaci pomoc spojenou s přechodným ubytováním. V roce 2023 se ve čtyřech Bytech Na počátku ubytovalo 7 žen a 16 dětí. Maminky se svými dětmi se mohly spolehnout na podporu a doprovázení sociálních pracovnic.

Plány do budoucna

V tomto roce se organizace Na počátku zaměřuje na rozšíření nabídky služeb pro ženy a děti v tíživých situacích. Rozšiřujeme preventivní programy pro školy a připravujeme se na přestavbu domku na Soběšické, kde chceme nabízet přechodné ubytování těhotným ženám a maminkám s dětmi v krizové situaci.

Podpořte Na počátku

Organizace Na počátku je nezisková organizace, která je závislá na podpoře dárců. Pokud chcete pomoci ženám a dětem v tíživých situacích, můžete Na počátku přispět finančně, materiálně nebo dobrovolnickou prací. Více o možnostech podpory najdete na tomto webu v sekci Podpořte nás.

Děkujeme, že společně můžeme pomáhat!

podobné příspěvky