Powered by Smartsupp

Organizace a lidé

Orgány organizace

Správní rada

  • Mgr. et Mgr. Marie Pacherová – předsedkyně
  • Mgr. Michaela Klírová, M. Phil.
  • Ing. Mgr.  Libuše Řezbová, Ph. D. 

Dozorčí rada

  • Mgr. Dana Nováková, PhD. – předsedkyně
  • Mgr. et. Mgr. Jana Buštová – členka
  • Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph. D. – členka