Powered by Smartsupp

Moje cesta na svět

Naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, a stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života.

Zde je místo především pro působení rodiny, ale i školních preventivních programů.

Program Moje cesta na svět může být vhodným doplňkem v edukačním působení a je určen pro mladší školní věk. Navazuje na témata v předmětu Člověk a jeho svět.

Obsahová struktura
1. hodina

seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla

úvodní hra, práce s domácím úkolem, kvíz

biologičtí rodiče

hra: Co je a není láska

 

  1. pilíř lekce: Jak jsem se dostal mamince do bříška?
  • početí – biologický začátek života
2. hodina

2. pilíř lekce: Jaké to tam bylo?

  • průběh těhotenství, práce s ovocem a s modely plodu

hra: na těhotnou maminku

3. pilíř lekce: Jak jsem se dostal ven?

  • porod, narození, péče o novorozence

závěr, dotazníčky

Cena lekcí pro 1 třídu

Moje cesta na svět 900 Kč,
od 1. 9. 2024 1 000 Kč.

Cestovné – veřejnou dopravou nebo autem
3 Kč/km.

Oblast zaměření

specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování

cílová skupina

děti mladšího školního věku (3.a 4.ročník ZŠ)

Doba trvání

Lekce probíhá ve 2 vyučovacích hodinách. Probíhá interaktivní formou, využívá komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

CÍLE PROGRAMU

N

Žáci vypátrají informace o svém raném dětství (domácí úkol před programem).

N

Žáci ověří své znalosti z oblasti narození dítěte (kvíz).

N

Žáci roztřídí, které chování patří a nepatří do láskyplného vztahu (aktivita „Láska x neláska“).

N

Žáci si vizuálně představí princip spojení genetických sad při početí (aktivita se zipem).

N

Žáci objevují jednotlivé etapy prenatálního vývoje dítěte, srdeční tep, velikost.. (práce s modely) a vyjmenují rizikové látky, které v těhotenství škodí.

N

Žáci vyzkoušejí pocity těhotné ženy na konci těhotenství – zavazování tkaničky s aktovkou na břiše (hraní rolí).

N

V závěru programu jsou žáci schopni odpovědět na otázku: „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?“

Další informace k programu

Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Program prošel pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Program je pravidelně obsahově i metodicky aktualizován a pomocí evaluačních nástrojů korigován.

Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.

Autor: Národní iniciativa pro život, o. p. s.

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Jak program objednat a s kým se na něm potkáte?

Programy pro školy můžete objednat na e-mailu prevence@napocatku.cz

Mgr. Hana Zinková
koordinátorka programů, lektorka
tel. 774 440 831

Mgr. Jitka Došlová
lektorka