Powered by Smartsupp

Dobrodružství dospívání

Posláním programu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V úvodní části lekce si žáci krátce připomínají rozdíly ve stavbě těla muže a ženy a základy lidské reprodukce. V hlavní části  se zabývají procesem dospívání,  jak se projevuje na jejich těle, v emocích a  vztazích.

Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání. Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytujeme pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.

Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

Obsahová struktura
1. hodina

seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla

1. pilíř lekce: výprava do minulosti – jak jsme vznikli

muž a žena – rozdíly, pohlavní ústrojí, pohlavní buňky, genetika

aktivita „Kdy začal tvůj život?“

aktivita: „Otisky prstů“

prenatální vývoj, porod – práce s modely a videi

  2. hodina

  2. pilíř lekce: výprava do budoucnosti – co se s námi děje v dospívání

  znaky dospívání, menstruace, poluce

  vztahy a jak na ně, láskyplný vztah, chození, vážná známost

  aktivita „Kinder vajíčko“ – jaké vlastnosti by měl mít ten druhý/druhá

  závěr, dotazníčky

  Cena lekcí pro 1 třídu

  Dobrodružství dospívání 900 Kč,
  od 1. 9. 2024 1 000 Kč.

  Cestovné – veřejnou dopravou nebo autem
  3 Kč/km.

  Oblast zaměření

  specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování

  cílová skupina

  děti středního školního věku (5. a 6. ročník ZŠ)

  Doba trvání

  Program probíhá ve 2 vyučovacích hodinách. Probíhá interaktivní formou, využívá komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

  CÍLE PROGRAMU

  N

  Žáci znají rozdíly ve stavbě těla muže a ženy.

  N

  Žáci si opakují funkci pohlavních buněk a průběh početí.

  N

  Žáci si uvědomují svou jedinečnost.

  N

  Žáci si uvědomují, že každé období má v životě své místo pro další cestu životem.

  N

  Žáci se seznamují s fyzickými změnami v dospívání, vč. menstruace a poluce.

  N

  Žáci se učí rozumět svým emocím, pocitům a náladám.

  N

  Žáci nacházejí odpovědi na otázku, kdy je jim ve vztazích dobře a co do vztahů nepatří.

  N

  Žáci nacházejí v modelových situacích, jak čelit výzvám dospívání.

  N

  Žáci se učí říct si o pomoc v obtížných situacích.

  Další informace k programu

  Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek.

  Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 5. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

  Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.

  Autor: Národní iniciativa pro život, o. p. s.

  Úroveň provádění: všeobecná prevence

  Jak program objednat a s kým se na něm potkáte?

  Programy pro školy můžete objednat na e-mailu prevence@napocatku.cz

  Mgr. Hana Zinková
  koordinátorka programů, lektorka
  tel. 774 440 831

  Mgr. Jitka Došlová
  lektorka