Základním školám v Brně a Jihomoravském kraji nabízíme certifikovaný program všeobecné primární prevence „Pro život“ (certifikace MŠMT číslo: 03/18/1/CE).

Program inspiruje žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukazuje pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Přispívá k prevenci rizikového sexuálního chování žáků, mezi které patří předčasné zahájení pohlavního života, promiskuita, nechráněný pohlavní styk, pohlavní styk s rizikovými partnery, předčasné mateřství a rodičovství.

Jedná se o program:

Moje cesta na svět pro 3. a 4. ročník ZŠ

Dobrodružství dospívání pro 5. a 6. ročník ZŠ

Nečekané těhotenství pro 9. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ

Autorem a vlastníkem programu je Národní iniciativa pro život (www.niz.cz).

Kontaktovat nás můžete na prevence@napocatku.cz

Rádi navštívíme i vaši školu.