Příspěvky

Děkujeme zaměstnancům brněnských firem

V prosinci proběhly na dvou brněnských pracovištích zahraničních firem předvánoční sbírky zaměstnanců.

Zaměstnanci společnosti Dixons Carphone během vánočního večírku vybrali na podporu našich projektů celkem 18 131 korun. Paní ředitelka přebrala výtěžek sbírky a darovací certifikát v pondělí v sídle společnosti.

Ve společnosti AT&T pro změnu nakoupili všem dětem maminek z našich služeb dárečky pod vánoční stromek podle toho, co si samy přály a co potřebovaly. Rovněž v pondělí nám vše zástupkyně firmy do Poradny dovezly. Všechny dárečky se ani na fotku nevešly.

 

Všem zainteresovaným, dárcům, ale i organizátorům, za všechny maminky a děti velice za jejich štědrost a nezištnou podporu děkujeme.

Převzali jsme materiální sbírku od Dobrotet

Tento týden nás navštívila zástupkyně brněnských Dobrotet paní Jana Polanecká. Přivezla materiální dary pro maminky a děti v Domově pro dětský život a Bytech Na počátku. Kromě oblečení šlo především o kojeneckou výživu a sušená mléka, dětské přesnídávky a kaše.

Jsme za tuto pomoc velice vděční, a touto formou ještě jednou Dobrotetám velice děkujeme.

Poděkování od maminek

Touto cestou děkují maminky všem našim dárcům a podporovatelům.

Poděkování