Poděkování od maminek

Touto cestou děkují maminky všem našim dárcům a podporovatelům.

Poděkování