Poděkování


Poděkování podporovatelům a spolupracovníkům

 

Společnosti Lesy ČR, s. p. za dar na spolufinancování provozu Poradny Na počátku, Domova pro dětský život a Bytů Na počátku.

Nadaci Agrofert za dar na provoz Domova pro dětský život a Bytů Na počátku.

Společnosti AT&T, kde nakoupili všem dětem v našich službách dárečky pod vánoční stromek podle toho, co si samy přály a co potřebovaly.

Zaměstnancům firmy Dixons Carphone, kteří na vánočním večírku v roce 2016 vybrali na podporu našich projektů celkem 18 131 korun.

Agentuře Větrník za finanční podporu projektů.

Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti sdružení.

Panu Filipu Čejkovi za grafickou tvorbu všech našich materiálů.

Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje na provoz sociálních služeb.

Panu P. Josefu Koláčkovi, SJ za morální podporu činnosti sdružení.

Statutárnímu městu Brnu za poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb.

Panu prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální podporu činnosti sdružení.

Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné konzultace.

Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za významnou finanční podporu při obnově vybavení Bytů Na počátku a paní doktorce Černé za dlouhodobou morální podporu.

 

Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem pomáhají uskutečňovat naše poslání.ARCHIV: