Byty Na počátku nabízejí pomoc spojenou s přechodným ubytováním maminkám s dětmi v tísni. Cílem služby je posílit dovednosti a znalosti žen tak, aby byly schopny vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem. Maminky se svými dětmi bydlí v samostatném bytě, mohou se však spolehnout na podporu a doprovázení sociálních pracovnic. Byty Na počátku se svým charakterem podobají tréninkovému bydlení v přirozeném prostředí.

Nabízíme

 • ubytování v samostatné bytové jednotce
 • podporu a nácvik rodičovských dovedností
 • pomoc při řešení nepříznivé finanční situace, řešení dluhů
 • poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj a reflexe vlastního fungování ve vztazích s ohledem na stávající rodinné zázemí a další možnou budoucnost rodiny
 • rozvoj sociálních schopností a dovedností dětí
 • pomoc při hledání zaměstnání či dalšího vzdělávání
 • podporu při využívání běžně dostupných služeb a při navazování vztahů v přirozeném prostředí
 • krizovou intervenci, která vede k překonání krizového stavu

Místo služby

Tyršova 181, 588 56, Telč

Služba je poskytována ve dvou domech v běžné zástavbě. Ke každému domu náleží oplocená zahrada. Máte-li zájem, nahlédněte do Fotogalerie.

Kapacita

4 bytové jednotky (15 lůžek), které odpovídají běžnému standardu bydlení

Cena

Úhrada za ubytování je (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování) 120 Kč na den za dospělou osobu a 70 Kč na den za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě uživatelka úhradu neplatí).

Platba se provádí vždy k 29. dni v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. K dispozici je ke stažení ceník.

Bližší informace o způsobu poskytování služby najdete v těchto dokumentech ke stažení:

Rozhodla jste se využít naši službu?

Je potřeba učinit následující kroky:

 • Podrobně vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby (Žádost o poskytnutí služby) a podat ji jedním z následujících způsobů:
  • poslat scanem na emailovou adresu: byty@napocatku.cz
  • poslat poštou nebo doručit osobně na adresu: Byty Na počátku, Tyršova 181, 588 56, Telč
  • k vyplnění a odeslání žádosti můžete využít i elektronický kontaktní formulář 
 • Před nástupem je nutné absolvovat rozhovor se sociální pracovnicí Bytů Na počátku (po obdržení žádosti vás bude kontaktovat pracovnice na Vámi uvedeném telefonním čísle, abyste si domluvily osobní setkání).
 • Pokud se dohodnete se sociální pracovnicí na využití služby Bytů Na počátku, budete potřebovat před přijetím:
  • občanský průkaz (náhradní doklad)
  • finanční prostředky na cestu a živobytí
  • potvrzení o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře (Posudek lékaře o zdravotním stavu)
 • V případě, že se nacházíte v situaci, kdy nesplňujete výše uvedené podmínky, kontaktujte sociální pracovnici, která Vám může pomoci při řešení Vaší situace. Nebo kontaktujte Poradnu Na počátku, která poskytuje odborné poradenství.

STRUKTURA POBYTU

Pobyt ve službě je rozdělen do 4 fází. V každé fázi je definovaný rozsah nabízené podpory a pomoci, který směřuje k stále samostatnějšímu způsobu života – tedy aby si maminka s přechodem do dalších fází hledala stále více zdrojů v přirozené komunitě a přestávala být závislá na naší pomoci. Rozsah pomoci a podpory je definován jako „garantovaná“ nabídka – tedy jako nabídka činností, které poskytovatel v jednotlivých fázích nabízí a které maminka může využít. Chcete -li se dozvědět více o průběhu a cílech jednotlivých fází využijte odkaz Fáze a rozsah pobytu.


 KONTAKT

 • telefonicky:

vedoucí pracovnice: Nikola Křehová, DiS. – 728 934 347
pracovnice v sociálních službách: Šárka Žahourková – 774 440 813

 • elektronicky:

nikola.krehova@napocatku.cz, sarka.zahourkova@napocatku.cz, byty@napocatku.cz

 • osobně:

Byty Na počátku, Tyršova 181, Telč


Sociální služba je spolufinancována Evropskou unicí v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000319.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

Sociální služba je spolufinancována z rozpočtu Statutárního města Brna.

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Podpořeno z rozpočtu města Brna.