Byty Na počátku


Jste maminka s dítětem/dětmi a potýkáte se s obtížnou životní situací? Opouštíte azylový dům a nevíte, co dál? Jste ohrožena domácím násilím? Nemáte zázemí pro sebe a své děti? Neznáte svoje práva a povinnosti rodiče? Nezvládáte péči o svoje dítě/děti, příp. máte nařízenou spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí? Ocitla jste se po ztrátě zaměstnání ve finanční/existenční tísni, nebo se obáváte, že by se to mohlo stát a neznáte možnosti pomoci ze strany státu?

Můžeme Vám pomoci s přechodem z azylového ubytování do samostatného způsobu života, překonat obtíže spojené s fungováním ve vztazích a udělat krok do života bez násilí.

Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o službě Byty Na počátku, podívejte se na veřejný závazek, ve kterém je uvedeno naše poslání, cíle, cílová skupina a zásady, kterými se řídíme.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • ubytování v samostatné bytové jednotce
 • podporu a nácvik rodičovských dovedností
 • pomoc při řešení nepříznivé finanční situace, řešení dluhů
 • poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj a reflexe vlastního fungování ve vztazích s ohledem na stávající rodinné zázemí a další možnou budoucnost rodiny
 • rozvoj sociálních schopností a dovedností dětí
 • pomoc při hledání zaměstnání či dalšího vzdělávání
 • podporu při využívání běžně dostupných služeb a při navazování vztahů v přirozeném prostředí
 • krizovou intervenci, která vede k překonání krizového stavu

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo služby
Služba je poskytována ve dvou domech v běžné zástavbě. Ke každému domu přináleží oplocená zahrada. Služba má neveřejnou adresu a nachází se v Kraji Vysočina. Máte-li zájem, nahlédněte do Fotogalerie.

Kapacita
4 bytové jednotky (15 lůžek), které odpovídají běžnému standardu bydlení

Cena

Úhrada za ubytování je (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování) 90 Kč na den za dospělou osobu a 60 Kč na den za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě uživatelka úhradu neplatí).

V případě, že uživatelce nevznikl nárok na dávky v hmotné nouzi, činí částka za ubytování 90 Kč na den za dospělou osobu a 40 Kč za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě uživatelka úhradu neplatí).

Platba se provádí vždy k 29. dni v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. Součástí úhrady je rovněž kauce k zajištění úhrady škod vzniklých v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků (např. úhrada kauce budoucího bydlení). Kauce činí 500 Kč za měsíc a je vratná. K dispozici je ke stažení ceník.

Bližší informace o způsobu poskytování služby najdete v těchto dokumentech ke stažení:

JAK JE STRUKTUROVÁN POBYT VE SLUŽBĚ?

Pobyt ve službě je rozdělen do 4 fází. V každé fázi je definovaný rozsah nabízené podpory a pomoci, který směřuje k stále samostatnějšímu způsobu života – tedy aby si maminka s přechodem do dalších fází hledala stále více zdrojů v přirozené komunitě a přestávala být závislá na naší pomoci. Rozsah pomoci a podpory je definován jako „garantovaná“ nabídka – tedy jako nabídka činností, které poskytovatel v jednotlivých fázích nabízí a které maminka může využít. Chcete -li se dozvědět více o průběhu a cílech jednotlivých fází využijte odkaz Fáze a rozsah pobytu.

ROZHODLA JSTE SE VYUŽÍT NAŠI SLUŽBU?

Jestliže jste se seznámila s výše uvedenými dokumenty a informacemi, dobře rozumíte jejich obsahu a souhlasíte s podmínkami v naší službě, je potřeba učinit následující kroky:

 • Podrobně vyplnit žádost o poskytnutí sociální služby (Žádost o poskytnutí služby) a tuto podat jedním z následujících způsobů:
  • poslat scanem na emailovou adresu: byty@napocatku.cz
  • poslat poštou nebo doručit osobně na adresu: Na počátku, o.p.s. Soběšická 560/60, 614 00 Brno – Husovice
  • k vyplnění a odeslání žádosti můžete využít i elektronický kontaktní formulář 
 • Před nástupem je nutné absolvovat rozhovor se sociální pracovnicí Bytů Na počátku (po obdržení žádosti vás bude kontaktovat pracovnice na Vámi uvedeném telefonním čísle, abyste si domluvily osobní setkání).
 • Pokud se dohodnete se sociální pracovnicí na využití služby Bytů Na počátku, budete potřebovat před přijetím:
  • občanský průkaz (náhradní doklad)
  • finanční prostředky na cestu a živobytí
  • potvrzení o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře (Posudek lékaře o zdravotním stavu)
 • V případě, že se nacházíte v situaci, kdy nesplňujete výše uvedené podmínky, kontaktujte sociální pracovnici, která Vám může pomoci při řešení Vaší situace.

 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

telefonicky:

      vedoucí pracovnice: Nikola Křehová, DiS. – 728 934 347

      sociální pracovnice: Mgr. Marta Kupčíková – 774 440 813

elektronickynikola.krehova@napocatku.cz, marta.kupcikova@napocatku.cz
osobněPoradna Na počátku, Soběšická 560/60, Brno – Husovice

logo_brnologo Jihomoravského kraje

 

 

Sociální služba je spolufinancována z rozpočtu Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

 

 

logo opz

 

 

 

Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.ARCHIV: