V roce 2021 jsme hospodařili s rozpočtem přibližně 9,3 milionů korun, z nichž 84 % jsme investovali do hlavní činnosti naší organizace.

Oslavili jsme 25 let fungování Domova pro dětský život a přestěhovali jsme sídlo Poradny Na počátku do centra Brna. Pracovnice pobytové služby Byty Na počátku odpovídaly na rekordní počet žádostí o ubytování. Podrobnosti o hospodaření i činnosti Na počátku, o. p. s. se dočtete v čerstvé Výroční zprávě.