Příspěvky

Video o Značce spolehlivosti – s naší účastí

Ředitelka Eva Vondráková hovoří v redakci nakladatelství Economia o zkušenosti se Značkou spolehlivosti. Na video umístěné na serveru Aktuálně.cz odkazuje obrázek níže.