Powered by Smartsupp

5 důvodů, proč podporovat organizaci Na počátku

Pro 20, 2021

Hodně neziskových organizací můžete podpořit svým darem. Proč by to mělo být Na počátku? Možná vás přesvědčí stovky dětí, které se mohly narodit díky našim službám, nebo tisíce lidských životů, které jsme podpořili materiální pomocí, ubytováním nebo odbornou radou. Anebo vás přesvědčí jeden z následujících důvodů:

  1. Organizace Na počátku se přednostně věnuje těhotným ženám. Našim posláním je chránit a rozvíjet život dítěte od okamžiku početí. Poskytujeme odborné poradenství, rozvíjíme rodičovské kompetence, kompletujeme výbavičku pro miminko. Zajišťujeme i ubytování doplněné o předporodní a poporodní doprovázení maminky i dítěte. Jsme tu i pro ženy, které zvažují, že své těhotenství ukončí. Prostor naslouchání považujeme za důležitý proto, aby žena mohla vyjádřit všechny své pocity nebo obavy a aby se seznámila se všemi dostupnými alternativami potratu. Za těchto podmínek se může svobodně a kompetentně rozhodnout. Podstatnou skupinu našich klientek tvoří osamělé maminky s dětmi a oběti domácího násilí. Těmto ženám zajišťujeme bezpečný prostor pro život v atmosféře přijetí a pomoci.
  2. Nabízíme komplexní a provázané služby. Stovky klientek ročně se na nás obrací v Poradně Na počátku, kde získají informace k řešení své aktuální situace. Radíme i v rámci internetových poraden pro maminky a těhotné ženy. Ženám, které se nacházejí v bytové nouzi, nabízíme přívětivé ubytování v Domově pro dětský život a v Bytech Na počátku.  Ve všech zařízeních rozvíjíme rodičovské kompetence našich klientek, jejich kapacitu zvládat své životní okolnosti a poskytujeme materiální podporu.
  3. Veškeré naše úsilí vede k aktivizaci žen tak, aby po odchodu od nás již sociální služby nepotřebovaly a aby byly soběstačné. Toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím individuálního plánování a respektu k jejich cílům a přáním. Proto se zabýváme i řešením dluhové problematiky, nabízíme kurzy hospodaření nebo kurz vaření a péče o domácnost. Naše pracovnice podporují starší děti našich klientek při zvládání školních povinností a při jejich individuálním rozvoji, například řečových dovednostech.
  4. Naše projekty mají tradici, ale zároveň je neustále inovujeme a přizpůsobujeme novým poznatkům na poli sociální práce. V sociální oblasti působíme 27 let a jsme profesionální organizací, která splňuje veškeré standardy kvality sociální služby. V našich zařízeních zaměstnáváme jen pracovnice s odbornou kvalifikací, kterou vyžaduje práce v sociální službě. Jako organizace jsme členy profesních asociací, jako je Síť aktérů pro domov nebo Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Pravidelně se účastníme komunitního plánování. Tvoříme součást regionálních komunit tam, kde působíme. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, se kterými nás spojují podobné hodnoty a zaměření. Vážíme si i ocenění Neziskovka roku mezi středně velkými organizacemi, které nám udělila Nadace občanské společnosti v roce 2019.
  5. Jsme držiteli ocenění Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Toto ocenění garantuje, že Na počátku řádně naplňuje své poslání a hospodárně využívá získané prostředky podle českých i mezinárodních standardů. Každoročně prochází organizace ověřením, jednou za tři roky i kompletním hodnocením, které potvrzuje kvalitu organizace. Našim dárcům chceme tak dát najevo, že jejich podporou nemrháme a využíváme ji hospodárně.

 

podobné příspěvky