Pracovní tým Bytů Na počátku

Zprávičky z Bytů Na počátku I/2014

Společné čtení maminek

Rozhodli jsme se, že bychom chtěli náš program obohatit o něco, co by bylo pro maminky užitečné a mělo také vzdělávací efekt. Začali jsme tedy se čtením rozhovorů s psychoterapeuty PhDr. Yvonnou Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho, které byly otisknuty v časopise Děti a my v letech 2003 a 2004.

Rozhovory byly vedeny na téma Potřeb podle psychomotorické terapie A. Pessa a D. Boyden, která „se snaží objevit a rozvinout původní dar člověka a pracuje s hlubokou vírou v možnosti reparace a oživení“. Prostřednictvím společného čtení těchto rozhovorů máme možnost sledovat s maminkami proces, jímž se tvoří jádro člověka a sledovat souvislost s uspokojováním nebo neuspokojováním pěti vývojových potřeb tj. potřeby místa, podpory, péče, bezpečí a limitu.

Do budoucna bychom rádi do těchto, doufáme, že přínosných setkání, zařadili také např. promítání filmů nebo dokumentů, nebo si i pozvali třeba nějaké hosty.

 

Promítání záznamu Čtyři dohody

Jaroslav Dušek během představení. Foto: Ben Skála, licence CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0, GFDL, Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek během představení. Foto: Ben Skála, licence CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0, GFDL, Jaroslav Dušek

Dne 15. 4. 2014 jsme si v rámci Organizačního setkání maminek promítli první polovinu záznamu divadelního představení Čtyři dohody s J. Duškem v hlavní roli, které uvedla ČT art.

Maminky byly po jeho zhlédnutí nadšené, neboť se pobavily a odreagovaly. Také však byly nuceny se zamyslet nad stereotypy ve výchově dětí, které nám předali naši rodiče a které jsme vnitřně nuceni dále předávat našim dětem.

Rozdělili jsme promítání na 2x, aby to pro děti, které měly program s pracovnicí, nebylo dlouhé a aby si maminky také téma mohly více vychutnat a nechat si ho v sobě „uležet“. Už se moc těšíme na příští OSMU, kde se na záznam dodíváme…

 

Otevření klubíku „Živá fantazie“

Díky částečné rekonstrukci jednoho z domů se nám podařilo vytvořit prostor pro hlídání dětí a práci s nimi, který nám již dlouho chyběl. Že je název pro něj vskutku příznačný, můžete posoudit sami, když se podíváte níže na fotky. I my jako pracovníci jsme otevření klubíku náležitě oslavili. Vznikl tak další krásný prostor, na jehož tvorbě se podíleli zejména správce Bytů Na počátku Marek Pacher a jeho žena Marie Pacherová. Veliké díky za to sladce barevně dýchající místo, které bude dělat radost nejen těm nejmenším.

Tvoření maminek s paní Hankou Konečnou

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek za námi přijela naše dobrovolnice paní Hanka Konečná, aby našim maminkám a jejich větším dětem nabídla možnost velikonočního tvoření z fima. Fimo je úžasná hmota, ze které se dá doslova kouzlit a paní Hanka je ještě tak šikovná, že je schopná toto kouzlení učit i ostatní.

Maminky si mohly vyrobit přívěsky na klíče či na mobil, různé šperky (jako náušnice, prstýnky a přívěsky na krk, knoflíky pro štěstí), nebo si fimem ozdobit třeba obyčejné chromované lžičky. Maminky jich vyrobily více a tak si tyto výrobky můžete přijít také zakoupit na některý z jarmarků či koncertů, kterých se budeme účastnit. Výrobky budou k prodeji také při příležitosti 20. výročí Na počátku, o. p. s. O této připravované akci zveřjníme podrobnosti během tohoto týdne.

Ucházíme se o značku spolehlivosti NNO

V těchto dnech jsme zahájili oficiální spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO ČR) při realizaci pilotní ověřovací části projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“. V jeho průběhu se budeme ucházet o získání „značky spolehlivosti“ – projedeme komplexním hodnocením, které se bude zabývat všemi oblastmi řízení a mnoha aspektů transparentnosti (např. v oblasti dárcovství). Více se o projektu můžete dočíst na stránkách AVPO ČR.

 

logo OP LZZ

Logo OP LZZ

Tento projekt je finančně podpořen Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.

Velikonoční přání 2014

Velikonoční přání

Pokojné velikonoční svátky vám všem přeje celý tým Na počátku.

 

Velikonoční přání 2014

 

Fotoohlédnutí za Jarmarkem neziskovek 2014

Letošní ročník se opravdu vydařil. Atrium bylo celou dobu zaplněno, hučelo to jako v úle, pořád se něco dělo. Organizátorům patří velké poděkování za uspořádání akce i za to, že nás na ní pozvali.

Fungujeme již 20 let

Dnes je tomu přesně 20 let, kdy byla obecně prospěšná společnost Na počátku, tehdy ještě jako občanské sdružení, zaregistrována ministerstvem vnitra. Stejně dlouhou dobu nepřetržitě poskytuje podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

„Po dvaceti letech intenzivní práce zjišťujeme, že je podpora maminkám a jejich dětem v tísni stále stejně potřebná, jako v polovině 90. let, což je trochu smutné. To jsme tehdy, když jsme začínali, vůbec nepředpokládali,“

říká k dvacetiletému výročí ředitelka Eva Vondráková, a dodává:

„Díky pobytu v Domově pro dětský život přivedly maminky na svět už 131 dětí. Život mnoha z nich byl ohrožen tím, že jejich maminky byly z různých důvodů nuceny k umělému potratu. V naší brněnské Poradně Na počátku nalezlo podporu a útěchu již více než 1800 žen.“

Pracovní tým Na počátku

Děkujeme všem, i jménem maminek a jejich dětí, za dosavadní podporu.

Tiskovou zprávu vydanou k tomuto významnému dni si můžete stáhnout zde: Tisková zpráva Na počátku ze dne 20. 3. 2014 (formát .DOC)

Hledáme posilu do týmu Domova

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici sociální pracovník/pracovnice v Domově pro dětský život. 

Uzávěrka prvního kola výběrového řízení je 16. dubna 2014. Více podrobností se dočtete v PDF souboru níže:

 

Vyberove-rizeni_Na-pocatku_20140317

 

Aktualizace z 31. března 2014:

Termín uzávěrky prvního kola se prodlužuje do 16. dubna 2014.