Co děláme

Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život.

napocatku.cz

Poděkování


Poděkování podporovatelům a spolupracovníkům

Společnosti AT&T, kde nakoupili všem dětem v našich službách dárečky pod vánoční stromek podle toho, co si samy přály a co potřebovaly.

Zaměstnancům firmy Dixons Carphone, kteří na vánočním večírku v roce 2016 vybrali na podporu našich projektů celkem 18 131 korun.

Agentuře Větrník za finanční podporu projektů.

Biskupství brněnskému za morální podporu činnosti sdružení.

Paní MUDr. Bernardě Dvořákové za materiální, morální a finanční podporu činnosti sdružení.

Centru pro rodinu a sociální péči Brno za poskytnutí finančních darů na pomoc klientkám Domova pro dětský život.

Panu Filipu Čejkovi za grafickou tvorbu všech našich materiálů.

Fondu pomoci společnosti Siemens za finanční podporu vzdělávacího programu zaměstnanců.

Jihomoravskému kraji za poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje na provoz Bytů na půli cesty.

Panu Petru Kavánkovi a společnosi ExTech s. r. o. za technickou podporu a správu webových stránek.

Panu P. Josefu Koláčkovi, SJ za morální podporu činnosti sdružení.

Kraji Vysočina za poskytnutí finanční dotace z rozpočtu kraje na provoz Bytů na půli cesty.

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotace na provoz Poradny Na počátku a Bytů na půli cesty.

Nadačnímu fondu J&T za významnou finanční podporu při realizaci zateplení Domova.

Nadaci Divoké husy za významnou finanční podporu při obnově vybavení Bytů na půli cesty.

Organizátorům, vystupujícím a dárcům Muzikobraní ve dvoře za uspořádání benefiční akce a finanční podporu Domova pro dětský život.

Sestrám Sorores Christi z Belgie za finanční podporu činnosti sdružení.

Společnosti Johnson&Johnson za významnou finanční podporu a pomoc s propagací.

Státnímu fondu životního prostředí ČR za významnou finanční podporu při realizaci zateplení Domova pro dětský život a výměně kotle.

Statutárnímu městu Brnu za poskytnutí dotace na provoz Poradny Na počátku.

Panu prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi, CSc. za morální podporu činnosti sdružení.

Panu Ing. Tomáši Svobodovi za bezplatné odborné konzultace.

Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za významnou finanční podporu při obnově vybavení Bytů Na počátku a paní doktorce Černé za dlouhodobou morální podporu.

 

Velkému množství dárců za ostatní finanční i materiální dary a všem lidem, kteří nám jakýmkoliv jiným způsobem pomáhají uskutečňovat naše poslání.ARCHIV: