novinka 2019-03-25 Jana Marie

Rozloučení s dlouholetou pracovnicí Janou Marií

Minulý týden zemřela Jana Marie Flesarová, která s maminkami v Domově pro dětský život pracovala 23 let.

Už za minulého režimu Janinka pomáhala potřebným. Tenkrát se s křesťanským společenstvím zapojila do pomoci chudým v misiích. Po revoluci stála u zrodu dnešní organizace Na počátku. Nejprve pomáhala těhotným ženám v tísni jako dobrovolnice, později jako zaměstnankyně. Ve službě Domov pro dětský život, která poskytuje ženám ubytování, podporu a klidné zázemí, strávila 23 let.

Janinka se o své nemoci dozvěděla na podzim roku 2018. Její boj s rakovinou byl krátký, ale statečný. Zemřela pokojně den před 25. výročím založení organizace Na počátku, 20. března 2019.