Powered by Smartsupp

DAR ZE ZÁVĚTI

MÝTY TÝKAJÍCÍ SE ZÁVĚTI

Sepsat závěť je komplikované a drahé

Ve skutečnosti: Sepsat závěť nemusí být složité ani drahé. Podrobný postup najdete například na stránkách zavetpomaha.cz nebo v této brožuře. V České republice je dokonce měsíc dobročinné závěti vždy od 13. září, kdy notáři nabízí bezplatné sepsání závěti pro ty, kteří chtějí darovat část svého majetku dobročinné organizaci.

Když sepíšu závěť, přivolám smrt

Ve skutečnosti: Neexistují žádné důkazy o tom, že by sepsání závěti mělo jakýkoli vliv na délku života. Naopak, data z Velké Británie ukazují, že lidé, kteří pamatovali na pomoc druhým ve své závěti, se dožili v průměru o něco déle. Navíc zbytek života tito lidé mohou prožít s větším klidem a s vědomím, že o jejich záležitosti bude dobře postaráno.

Proč darovat charitě? Chci přece myslet na své nejbližší.

Ve skutečnosti: V závěti můžete jasně stanovit, jak chcete rozdělit svůj majetek mezi své blízké a zároveň darovat i část dobročinné organizaci. Můžeme jedině doporučit, abyste v první řadě mysleli na své nejbližší, rodinu a přátele. Podpora dalších činností či organizací je osobní svobodnou volbou každého. Je to možnost, jak zanechat trvalý odkaz a smysluplně ovlivnit svět i po svém odchodu.

Závěť je jen pro bohaté

Ve skutečnosti: Darovat ze závěti může každý, bez ohledu na výši svého majetku. I malá částka či dar může mít velký dopad pro organizaci, která Vám je blízká.

O mou pozůstalost se postará stát

Ve skutečnosti: Pokud zemřete bez závěti, Váš majetek bude rozdělen podle dědického zákona, který nemusí nutně odpovídat Vašim přáním. Sepsáním závěti máte možnost sami určit, komu chcete svůj majetek po smrti zanechat. Pokud nemáte vlastní potomky nebo další zákonné dědice, může se stát, že váš majetek propadne státu.

Příběh Soběšické: Dar Na počátku, který žije i po 30 letech

V srdci Brna, na klidné ulici Soběšická, se nachází nenápadný domek, který skrývá příběh laskavosti a štědrosti. Dříve patřil doktorce Bernardě Dvořákové, bezdětné lékařce, která věnovala svůj život pomoci druhým.

Paní doktorka s manželem žili v Břeclavi, kde oba pracovali. Na důchod si pořídili byt v Brně a malý domek se zahradou, kam chodili relaxovat a užívat si klid. Bohužel osud zasáhl nečekaně. Paní doktorka záhy po koupi domku ovdověla a musela se vyrovnat s těžkou ztrátou.

V té době se v Brně formovala skupina mladých lidí, kteří se věnovali pomoci potřebným. Doktorka Dvořáková se k nim po smrti svého manžela připojila a spolupracovala na přípravě balíčků oblečení, hygienických a zdravotnických potřeb. Zakladatelky Na počátku, mezi nimi i současná ředitelka Eva Vondráková, tu s paní Dvořákovou navázaly přátelství.

Když se práce více zaměřila na pomoc těhotným ženám, bylo potřeba dát vznikajícímu občanskému sdružení Na počátku formální sídlo. Domek na Soběšické se od té doby, díky štědré nabídce paní Dvořákové, stal na dlouhé roky centrem organizace. 

Vzájemný přátelský vztah se prohluboval i díky dlouhému společně strávenému času. Ženy z Na počátku na Soběšické uklízely, vedly administrativu sdružení a pečovaly o doktorku Dvořákovou v posledních letech jejího života, dokud si to přála.  

Protože paní doktorka neměla vlastní děti, rozhodla se nejen Na počátku, ale i dalším neziskovým organizacím, odkázat svou pozůstalost. Sepsala závěť a odkázala domek i 10 % majetku organizaci Na počátku. Tímto laskavým gestem zajistila budoucnost organizace a umožnila jí rozvíjet služby ženám. Plných 28 let fungovala na adrese Soběšická Poradna Na počátku. Za tu dobu zde našlo pomoc více než 4 000 těhotných žen a maminek s dětmi v krizových chvílích svého života.

Laskavá pozornost doktorky Dvořákové a její dar zajistil organizaci Na počátku dlouhodobé zázemí. Díky její štědrosti a obětavosti se Poradně Na počátku podařilo poskytnout pomoc tisícům žen v nouzi. V současné době usiluje organizace o přestavbu chátrajícího domku na krizové byty pro těhotné ženy a maminky s dětmi. Bez lidí, jako byla paní Dvořáková, by práce Na počátku nejen v Brně nebyla možná.

Poradenská místnost na Soběšické
Domek na Soběšické
Rozhovor sociální pracovnice s klientkou Na počátku

Mgr. Bc. Jana Lokajová

fundraising & PR, kontakt pro novináře

Jana Krkošková

fundraising, koordinace materiální pomoci