Improvizační divadlo zahraje na podporu žen v tísni

Improvizační spolek, který si říká Střídavá péče, věnuje polovinu výtěžku svého představení 18. září organizaci Na počátku.

Místo scénářů potřebují hlavně pohotovost. Herci divadelního spolku Střídavá péče zpracovávají témata a náměty, které navrhnou diváci z publika. Nikdo dopředu neví, jak vše dopadne, jak se scéna vyvine. Hlavním cílem je pobavit diváka laskavým humorem.

Polovina honoráře, kterým herce diváci odmění v dobrovolném vstupném, putuje vždy jiné neziskové organizaci. 18. září v Café práh v Brně to bude organizace Na počátku. Představení začíná ve 20 hodin.