Informace o zájemkyni


  vdanározvedenáovdovělážiji s druhemsvobodná

  Informace o dětech/těhotenství

  jsem těhotnámám dítě/děti

  Na počátku, o.p.s. provozuje dva azylové domy. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Domov pro dětský život a Byty Na počátku


  Domova pro dětský život (pro těhotné, matky s dětmi do 15 let věku dítěte)Byty Na počátku (matky s dětmi do 18 let, matky s dětmi ohrožené domácím násilím)

  Informace o úhradě za ubytování Domov pro dětský život

  Uživatelka se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování v částce 70 Kč denně za dospělou osobu a 40 Kč denně za každé dítě; pokud je dítě starší devíti měsíců, je úhrada za ubytování v částce 90 Kč denně za dospělou osobu a 60 Kč denně za každé dítě, těhotná uživatelka v částce 100 Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

  Uživatelka se zavazuje platit úhradu za ubytování nejpozději k 28. v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. Součástí úhrady je kauce ve výši 300 Kč/měsíc, která slouží k zajištění úhrad škod vzniklých v souvislosti s užíváním pokoje a společných prostor a k úhradě jiných závazků např. úhrada kauce budoucího bydlení.

  Informace o úhradě za ubytování Byty Na počátku

  Úhrada za ubytování je včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, a to v částce 90 Kč na den za dospělou osobu a 60 Kč na den za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě úhradu neplatíte). V případě, že Vám nevznikne nárok na dávky v hmotné nouzi, činí částka za ubytování 90 Kč na den za dospělou osobu a 40 Kč za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě úhradu neplatíte). Platba se provádí vždy k 29. dni v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. Součástí úhrady je rovněž kauce k zajištění úhrady škod vzniklých v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků (např. úhrada kauce budoucího bydlení). Kauce činí 500 Kč za měsíc, a je vratná.

  Prosím odpovězte na každou z následujících otázek v rozsahu cca 5 vět.

  Popište co nejpřesněji Vaší současnou situaci.  Smlouvu uzavíráme na půl roku, s možností prodloužení v případě těhotenství až do 1 roku věku nar. dítěte, v ostatních případech až do1,5 roku pobytu.


  Další informace