Příspěvky

Tisková zpráva: Domov pro dětský život funguje již 20 let

Přesně 1. září 1996 byl zahájen provoz azylového domu společnosti Na počátku s názvem Domov pro dětský život. Od začátku je určen především těhotným ženám v nepříznivé životní situaci, pro které měl vyhrazenu většinu ubytovací kapacity. Od té doby se díky Domovu pro dětský život mohlo narodit 152 dětí. Prošlo jím celkem 193 maminek.

Azylový dům se nachází mimo Brno na utajené adrese, protože velké množství případů klientek je komplikováno přítomností domácího násilí. Jeho kapacita je osm pokojů s celkem 17 lůžky. Součástí je zahrada s altánem, ohništěm, ovocnými stromy a bylinkami. Díky tomuto prostředí se často daří navodit rodinnou a komunitní atmosféru.  V současné době je pro těhotné ženy vyhrazena nejméně polovina kapacity, druhá polovina je určena pro maminky s dětmi.

Ředitelka Na počátku Eva Vondráková vzpomíná na situaci vedoucí k jeho vzniku:

„Od roku 1994 jsme provozovali poradenskou telefonní linku pro těhotné ženy v tísni. Právě díky každodenním zkušenostem z provozu této linky se jako klíčová ukázala potřeba těmto ženám nejen poradit, ale také pohotově zajistit ubytování mimo jejich původní prostředí“,

přibližuje tehdejší okolnosti současná ředitelka, a dodává:

„Domov pro dětský život tedy vznikl před dvaceti lety právě jako reakce na potřebu azylového ubytování pro těhotné ženy v tísni.“

Vedoucí Domova Martina Kunstová přibližuje druhý významný přínos této služby:

„Protože samotné ubytování není pro trvalou pozitivní změnu v životech klientek dostatečné, mají během pobytu možnost zapojit se do mnoha sociálně-terapeutických a vzdělávacích aktivit, které pro ně průběžně organizujeme. Nové znalosti, schopnosti a dovednosti jim mohou pomoci na další cestě samostatným životem. Zaměřujeme se na posílení jejich rodičovských kompetencí, což některým z nich následně umožňuje získat do své péče dříve narozené děti, které jim byly úředně odebrány.

O činnosti:

Na počátku, o. p. s. provozuje tři sociální služby, prostřednictvím kterých poskytuje poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Posláním společnosti je chránit a rozvíjet lidský život. Společnost získala v roce 2014 Značku spolehlivé veřejně prospěšné organizace.

Kontaktní osoby:

Tomáš Bendl – fundraiser a PR pracovník                            (m: 725 167 598, e: tomas.bendl@napocatku.cz)
Eva Vondráková – ředitelka                                                     (m: 774 440 812, e: eva.vondrakova@napocatku.cz)

 

Klíčová slova: těhotné ženy, matky s dětmi, nepříznivá životní situace, krizová situace, sociální služby, nezisková organizace, azylový dům

 

Tisková zpráva ke stažení: TZ-Na_pocatku-ops-20letDomova

Fungujeme již 20 let

Dnes je tomu přesně 20 let, kdy byla obecně prospěšná společnost Na počátku, tehdy ještě jako občanské sdružení, zaregistrována ministerstvem vnitra. Stejně dlouhou dobu nepřetržitě poskytuje podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

„Po dvaceti letech intenzivní práce zjišťujeme, že je podpora maminkám a jejich dětem v tísni stále stejně potřebná, jako v polovině 90. let, což je trochu smutné. To jsme tehdy, když jsme začínali, vůbec nepředpokládali,“

říká k dvacetiletému výročí ředitelka Eva Vondráková, a dodává:

„Díky pobytu v Domově pro dětský život přivedly maminky na svět už 131 dětí. Život mnoha z nich byl ohrožen tím, že jejich maminky byly z různých důvodů nuceny k umělému potratu. V naší brněnské Poradně Na počátku nalezlo podporu a útěchu již více než 1800 žen.“

Pracovní tým Na počátku

Děkujeme všem, i jménem maminek a jejich dětí, za dosavadní podporu.

Tiskovou zprávu vydanou k tomuto významnému dni si můžete stáhnout zde: Tisková zpráva Na počátku ze dne 20. 3. 2014 (formát .DOC)