Pracovní tým Bytů Na počátku
5. 5. 2014

• Zprávičky z Bytů Na počátku I/2014


Společné čtení maminek Rozhodli jsme se, že bychom chtěli náš program obohatit o něco, co by bylo pro maminky užitečné a mělo také vzdělávací efekt. Začali jsme tedy se čtením rozhovorů s psychoterapeuty PhDr. Yvonnou Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho, které byly otisknuty v časopise Děti a my v letech 2003 a 2004. Rozhovory byly vedeny na téma Potřeb […]