Pracovní tým Bytů Na počátku
6. 11. 2014

• Vyhlašujeme výběrové řízení do Bytů Na počátku


na pozici sociální pracovnice/pracovník. Služba sociální rehabilitace nabízí pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám a dětem, které opouštějí azylové domy, a které pociťují potřebu podpory pro fázi přechodu do zcela samostatného a nezávislého života, dále ženám a dětem, které jsou ohrožené domácím násilím nebo se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a […]


Pracovní tým Bytů Na počátku
5. 5. 2014

• Zprávičky z Bytů Na počátku I/2014


Společné čtení maminek Rozhodli jsme se, že bychom chtěli náš program obohatit o něco, co by bylo pro maminky užitečné a mělo také vzdělávací efekt. Začali jsme tedy se čtením rozhovorů s psychoterapeuty PhDr. Yvonnou Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho, které byly otisknuty v časopise Děti a my v letech 2003 a 2004. Rozhovory byly vedeny na téma Potřeb […]