Příspěvky

Pracovní tým Bytů Na počátku

Vyhlašujeme výběrové řízení do Bytů Na počátku

na pozici sociální pracovnice/pracovník.

Služba sociální rehabilitace nabízí pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám a dětem, které opouštějí azylové domy, a které pociťují potřebu podpory pro fázi přechodu do zcela samostatného a nezávislého života, dále ženám a dětem, které jsou ohrožené domácím násilím nebo se nacházejí v obtížné životní situaci. Cílem služby je posílit dovednosti, znalosti a informovanost žen tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti. Služba má statut neveřejné adresy.

Pracovní náplň:

 • zajišťuje sociálně terapeutické činnosti s uživatelkami a případně i s jejich dětmi,
 • pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelek a při řešení jejich sociálně právních problémů,
 • vytváří podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelek tak, aby dokázaly pečovat o sebe a své děti,
 • podporuje uživatelky při aktivitách v přirozené komunitě a podle potřeby je individuálně doprovází,
 • individuálně s uživatelkami plánuje průběhslužby podle jejich potřeb a schopností,
 • vytváří a vede individuální plány uživatelek, navrhuje postupy k dosažení jejich osobních cílů a hodnotí jejich plnění,
 • provádí jednání se zájemkyněmi o službu,
 • spolupracuje na vytváření vnitřních pravidel souvisejících se standardy kvality sociálních služeb,
 • zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování,
 • zúčastňuje se porad a podle pokynů vedoucího pracovníka vykonává i další úkony související se zajištěním služby,
 • zpracovává dokumenty související s chodem služby elektronickou formou.

Požadujeme:

 • vzdělání VOŠ nebo VŠ odpovídající odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
 • praxe minimálně 2 roky v oboru sociální práce,
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet),
 • řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 0,4 s možným nástupem od 1. 1. 2015
 • platové podmínky od 6.150 Kč pro 0,4 úvazek podle stupně dosaženého vzdělání a podle délky praxe
 • možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje
 • týmovou, případovou i individuální supervizi
 • pestrou a smysluplnou práci

Místo výkonu práce: Byty Na počátku – neveřejná adresa, kraj Vysočina

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete na adresu: jana.kodetova@napocatku.cz

Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení: 30. 11. 2014

 

 

Pracovní tým Bytů Na počátku

Zprávičky z Bytů Na počátku I/2014

Společné čtení maminek

Rozhodli jsme se, že bychom chtěli náš program obohatit o něco, co by bylo pro maminky užitečné a mělo také vzdělávací efekt. Začali jsme tedy se čtením rozhovorů s psychoterapeuty PhDr. Yvonnou Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho, které byly otisknuty v časopise Děti a my v letech 2003 a 2004.

Rozhovory byly vedeny na téma Potřeb podle psychomotorické terapie A. Pessa a D. Boyden, která „se snaží objevit a rozvinout původní dar člověka a pracuje s hlubokou vírou v možnosti reparace a oživení“. Prostřednictvím společného čtení těchto rozhovorů máme možnost sledovat s maminkami proces, jímž se tvoří jádro člověka a sledovat souvislost s uspokojováním nebo neuspokojováním pěti vývojových potřeb tj. potřeby místa, podpory, péče, bezpečí a limitu.

Do budoucna bychom rádi do těchto, doufáme, že přínosných setkání, zařadili také např. promítání filmů nebo dokumentů, nebo si i pozvali třeba nějaké hosty.

 

Promítání záznamu Čtyři dohody

Jaroslav Dušek během představení. Foto: Ben Skála, licence CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0, GFDL, Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek během představení. Foto: Ben Skála, licence CC-BY-SA-2.5,2.0,1.0, GFDL, Jaroslav Dušek

Dne 15. 4. 2014 jsme si v rámci Organizačního setkání maminek promítli první polovinu záznamu divadelního představení Čtyři dohody s J. Duškem v hlavní roli, které uvedla ČT art.

Maminky byly po jeho zhlédnutí nadšené, neboť se pobavily a odreagovaly. Také však byly nuceny se zamyslet nad stereotypy ve výchově dětí, které nám předali naši rodiče a které jsme vnitřně nuceni dále předávat našim dětem.

Rozdělili jsme promítání na 2x, aby to pro děti, které měly program s pracovnicí, nebylo dlouhé a aby si maminky také téma mohly více vychutnat a nechat si ho v sobě „uležet“. Už se moc těšíme na příští OSMU, kde se na záznam dodíváme…

 

Otevření klubíku „Živá fantazie“

Díky částečné rekonstrukci jednoho z domů se nám podařilo vytvořit prostor pro hlídání dětí a práci s nimi, který nám již dlouho chyběl. Že je název pro něj vskutku příznačný, můžete posoudit sami, když se podíváte níže na fotky. I my jako pracovníci jsme otevření klubíku náležitě oslavili. Vznikl tak další krásný prostor, na jehož tvorbě se podíleli zejména správce Bytů Na počátku Marek Pacher a jeho žena Marie Pacherová. Veliké díky za to sladce barevně dýchající místo, které bude dělat radost nejen těm nejmenším.

Tvoření maminek s paní Hankou Konečnou

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek za námi přijela naše dobrovolnice paní Hanka Konečná, aby našim maminkám a jejich větším dětem nabídla možnost velikonočního tvoření z fima. Fimo je úžasná hmota, ze které se dá doslova kouzlit a paní Hanka je ještě tak šikovná, že je schopná toto kouzlení učit i ostatní.

Maminky si mohly vyrobit přívěsky na klíče či na mobil, různé šperky (jako náušnice, prstýnky a přívěsky na krk, knoflíky pro štěstí), nebo si fimem ozdobit třeba obyčejné chromované lžičky. Maminky jich vyrobily více a tak si tyto výrobky můžete přijít také zakoupit na některý z jarmarků či koncertů, kterých se budeme účastnit. Výrobky budou k prodeji také při příležitosti 20. výročí Na počátku, o. p. s. O této připravované akci zveřjníme podrobnosti během tohoto týdne.