Omezení provozu naší Poradny

Omlouváme se našim klientkám, ve dnech 24.12. 2014-2.1. 2015. bude Poradna Na počátku z důvodu čerpání dovolených uzavřena. K dispozici je naše nonstop telefonická linka. Těšíme se na vás v novém roce od 5.1. 2015.

Ucházíme se o značku spolehlivosti NNO

V těchto dnech jsme zahájili oficiální spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO ČR) při realizaci pilotní ověřovací části projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“. V jeho průběhu se budeme ucházet o získání „značky spolehlivosti“ – projedeme komplexním hodnocením, které se bude zabývat všemi oblastmi řízení a mnoha aspektů transparentnosti (např. v oblasti dárcovství). Více se o projektu můžete dočíst na stránkách AVPO ČR.

 

logo OP LZZ

Logo OP LZZ

Tento projekt je finančně podpořen Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.

Fungujeme již 20 let

Dnes je tomu přesně 20 let, kdy byla obecně prospěšná společnost Na počátku, tehdy ještě jako občanské sdružení, zaregistrována ministerstvem vnitra. Stejně dlouhou dobu nepřetržitě poskytuje podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

„Po dvaceti letech intenzivní práce zjišťujeme, že je podpora maminkám a jejich dětem v tísni stále stejně potřebná, jako v polovině 90. let, což je trochu smutné. To jsme tehdy, když jsme začínali, vůbec nepředpokládali,“

říká k dvacetiletému výročí ředitelka Eva Vondráková, a dodává:

„Díky pobytu v Domově pro dětský život přivedly maminky na svět už 131 dětí. Život mnoha z nich byl ohrožen tím, že jejich maminky byly z různých důvodů nuceny k umělému potratu. V naší brněnské Poradně Na počátku nalezlo podporu a útěchu již více než 1800 žen.“

Pracovní tým Na počátku

Děkujeme všem, i jménem maminek a jejich dětí, za dosavadní podporu.

Tiskovou zprávu vydanou k tomuto významnému dni si můžete stáhnout zde: Tisková zpráva Na počátku ze dne 20. 3. 2014 (formát .DOC)

Pracovní tým Na počátku, rok 2013

Stali jsme se obecně prospěšnou společností

Na počátku jste znali 19 let jako občanské sdružení. Nyní jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost.

Dne 24. září 2013 rozhodla členská schůze občanského sdružení Na počátku, o. s., IČ 60554665, o přeměně této organizace dle zákona č. 68/2013 Sb. na obecně prospěšnou společnost Na počátku, o. p. s., IČ 60554665.

Tato změna byla dne 1. listopadu 2013 zapsána do rejstříku obecně prospěšných organizací, vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou O 651, a nabyla tak právní moci.

Občanské sdružení nebylo zrušeno, ani nezaniklo, pouze se změnily jeho právní poměry, zaniklo členství jeho členů a jeho činnost bude dále vyvíjena ve formě obecně prospěšné společnosti. Veškerá práva a povinnosti vůči jiným subjektům zůstávají zachovány v dosavadní podobě a změnou právní formy nejsou dotčeny.

Zahajujeme novou veřejnou sbírku

Od dnešního dne je možné opět přispívat do veřejné sbírky na naše projekty na pomoc těhotným ženám a maminkám s dětmi.

Počínaje dneškem jsme zahájili již V. veřejnou sbírku. Všechny čtyři předchozí sbírky byly vyhlášeny na 3 roky. Ta současná je již schválena na dobu neurčitou. Nebudeme tedy nuceni uzavírat dočasně vždy před skončením sbírky bankovní účet.

Pokud budete chtít přispět, je možné dar zaslat na tradiční číslo účtu veřejné sbírky 3657833/0300.
A s jakou bilancí skončila IV. veřejná sbírka?

Sbírka probíhala od 1. října 2010 do 31. srpna 2013. Celkový výnos činí 2 446 118,20 Kč, z toho bylo 16 387,00 Kč použito na náklady veřejné sbírky, což je 0,67 %. Čistý výnos veřejné sbírky je tedy nakonec 2 429 731,20 Kč. To je o zhruba 200 000 Kč více než u sbírky předchozí.

Jménem všech maminek a dětí Vám za tuto neutuchávající podporu velice děkujeme!

Uzavíráme IV. veřejnou sbírku

K 31. srpnu 2013 máme zákonnou povinnost vyúčtovat veřejnou sbírku, která byla vždy až dosud schválena úřady na tři roky.

Z tohoto důvodu budeme muset dočasně uzavřít bankovní účet veřejné sbírky (číslo účtu 3657833/0300, variabilní symbol 001) a nebude tedy možné na něj přijímat žádné dary. To se vztahuje nejen na platby bankovním převodem, ale také poštovními poukázkami.

Účet bude zavřený až do spuštění sbírky nové, což by mělo být za jeden až tři měsíce (září až listopad 2013). Nová veřejná sbírka bude vyhlášena díky loňské změně zákona o veřejných sbírkách již na dobu neurčitou.

O opětovném zahájení veřejné sbírky a možnosti znovu přispívat na sbírkový účet Vás zde budeme také informovat.

Pokud byste přesto naše služby těhotným ženám a maminkám s dětmi chtěli finančně podpořit i nyní v období dočasně uzavřené veřejné sbírky, můžete. Je ovšem nezbytné, abyste nás o tomto záměru vyrozuměli – telefonicky (548 221 405), dopisem (Soběšická 560/60, 614 00 Brno) nebo emailem (info@napocatku.cz).

V provozu bude bez přerušení náš běžný provozní účet (číslo účtu 1344243369/0800), na který lze také přispívat; na každý dar je ale třeba mít uzavřenu darovací smlouvu. Podrobnosti týkající se daru je tedy potřeba předem domluvit.