Proč?


Stále častěji se mnoho dívek a žen dostává do obtížně řešitelných situací spojených s těhotenstvím či zaopatřováním a výchovou dětí. Důvody jsou mnohdy různé:

  • sociální tlak okolí (např. nucení k umělému potratu rodiči, partnerem apod.),
  • domácí násilí,
  • nízký či žádný příjem a s ním spojené ekonomické problémy,
  • nedostatek informací v oblasti zdraví, těhotenství, mateřství a ekonomické a právní gramotnosti.

Často dochází ke koncentraci všech těchto důvodů v jeden neřešitelný uzel, který je třeba systematickou prací a komplexní péčí pomalu rozplétat.

Naše sociální služby a podpora ženám a jejich dětem na tuto společenskou potřebu reagují.ARCHIV: