Poslání a cíle


 

Naším posláním je chránit a rozvíjet lidský život.

 

Pro realizaci poslání volíme cestu ochrany nenarozeného dítěte, jehož život je ohrožen umělým potratem, a dále podporou a vzděláváním rodičů, kterým je svěřena péče a rozvoj dětí.

Nečekané těhotenství

Poskytujeme tyto obecně prospěšné služby:

 

1) sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., kterými jsou:

a) Poradna Na počátku (Odborné sociální poradenství)

b) Domov pro dětský život (Azylové domy)

c) Byty Na počátku (Azylové bydlení)

2) vzdělávání a podpora osobnostního růstu žen s důrazem na objevení jejich ženství, procitání v něm a posílení mateřské identity; podpora a vzdělávání rodičů, kterým je svěřena péče a rozvoj dětí.

3) informování široké veřejnosti v oblasti úcty k lidskému životu, tj. o vývoji lidského jedince před narozením, o poslání muže a ženy, o interrupci a jejích následcích a o antikoncepci.

Dále vykonáváme tuto doplňkovou činnost:

a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 

Náš hodnotový kodex:

Každý člověk je hluboce ctěn, a to sám o sobě, bez ohledu na společenské postavení, dosažený stupeň rozvoje, zdraví, věk, pohled na svět či způsob života.

 

Vysoká hodnota dále náleží:

  • rozvoji potenciálu lidské bytosti, který je uskutečnitelný především v prostředí svobody a lásky (pečlivé pozornosti a zájmu, respektu a přijetí), jež umožňuje zbavovat se strachu a nedůvěry, které rozvoji brání
  • lásce, jediné možné energii skutečného života a růstu
  • kráse, uskutečňované ve všem (ve smyslu jisté dokonalosti činu, či umění)
  • radosti, pramenící z pevné víry v konečný a jistý úspěch světa, a jistý úspěch dobra ve světě
  • solidaritě, ve smyslu vědomí příslušnosti k celku a starosti o celek
  • spolupráci, jež sjednocuje úsilí mnohých o společné dobro
  • kvalitním mezilidským vztahům
  • rodině a mateřství.


ARCHIV: