Cena lekcí pro 1 třídu:

Moje cesta na svět 650 Kč, od 1. 9. 2023 900 Kč

Dobrodružství dospívání 650 Kč, od 1. 9. 2023 900 Kč

Nečekané těhotenství 1250 Kč, od 1. 9. 2023 1 800 Kč

Cestovné:

Veřejnou dopravou nebo autem 3 Kč/km

Souhlas rodičů

Je žádoucí spolupráce učitele s rodiči, kteří by měli být s programem seznámeni. V případě nesouhlasu se žák nemusí výuky účastnit. Taktéž při cílování je vhodné znát prostředí třídy se specifiky kolektivu a jednotlivců.

Prostorové a časové požadavky

Realizace lekce probíhá přímo ve škole ve standardních podmínkách během běžné vyučovací doby.

Vhodný čas je konzultován s vyučujícím, lekce probíhá zpravidla v domovské třídě.

Pro realizace vyhovuje třída s možností vytvoření komunitního kruhu a zatemnění.

Nelze slučovat jednotlivé třídy jednoho ročníku, pokud se tyto mají účastnit stejného tematického programu. Program se realizuje vždy jen pro jednu třídu.

 

Stížnost na kvalitu služeb

  1. Objednavatel (škola), klient cílové skupiny (žák) i jeho zákonný zástupce mají právo podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb z obsahových, metodických, organizačních i jiných důvodů, při porušení profesionálního přístupu či překročení etické hranice.
  2. Stížnost je možné podat osobně kterémukoliv lektorovi či vedoucímu zaměstnanci Poskytovatele (Na počátku, o. p. s.), telefonicky na tel. 774 440 812, elektronicky na info@napocatku.cz nebo písemně na adresu Poskytovatele. Stížnost pak bude dále postoupena Bc. Jitce Kultové, která je vedoucí lektorské práce (jitka.kultova@niz.cz, 776 449 232). Hodonínská 59 32300 Plzeň
  3. Stížnost Poskytovatel vyhodnotí a do 14 dní prokazatelně informuje stěžovatele o jeho zjištěních a o případných možnostech řešení.
  4. Objednavatel má možnost obrátit se se stížností také na zakladatele Poskytovatele či certifikační orgán, případně přímo na MŠMT.
  5. Objednavatel má povinnost předat Poskytovateli stížnost, kterou obdržel od účastníků PP nebo jejich zákonných zástupců.