Pokud chcete využít pomoc Poradny Na počátku, je potřeba uzavřít s Poradnou smlouvu o poskytnutí sociální služby (dohodu o spolupráci). Dohodu o spolupráci lze uzavřít ústně, pokud o to požádáte, je možné ji uzavřít písemně.

Dohodu o spolupráci s Poradnou uzavřete tak, že s Poradnou navážete kontakt (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím chatu, kontaktního formuláře nebo skrze sociální sítě, které Na počátku používá v kontaktu s veřejností).  Navázáním kontaktu s Poradnou Na počátku dáváte souhlas s podmínkami spolupráce.

Jaké jsou podmínky spolupráce

 • komunikace verbálně v českém jazyce na úrovni, která je k poradenskému rozhovoru potřeba, nebo zajištění tlumočníka, pomůcek či jiných prostředků, které rozhovor umožní
 • uzavření ústní smlouvy o poskytnutí sociální služby – dohodu o spolupráci (nebo písemnou, pokud o ni požádáte)
 • souhlas s vedením písemného záznamu o průběhu poradenského rozhovoru. Vaše osobní údaje, které poskytnete, budou uchovávány v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Bez vašeho souhlasu je nebudeme nikde šířit ani zveřejňovat a budeme je používat jen pro účely poradenství.
 • pracovnice Poradny jsou vázány mlčenlivostí (výjimkou jsou situace, na které se vztahuje oznamovací povinnost)
 • služba je poskytována zdarma
 • poskytnutí pravdivých informací
 • dodržování domluvených termínů
 • být aktivní při vzájemné spolupráci

při osobní konzultaci:

 • délka osobní konzultace je obvykle 60 minut
 • v případě, že vám zdravotní stav nedovoluje osobní schůzku v Poradně Na počátku (např. rizikové těhotenství, hospitalizace), je možné poskytnout po dohodě osobní poradenství i na jiném místě
 • omluvit se předem z neúčasti na konzultaci nebo při zpoždění – telefonicky nebo emailem

 při telefonické konzultaci:

 • v jednu chvíli se můžeme věnovat pouze jedné klientce. Pokud je linka obsazená, prosím, zavolejte později.
 • pokud máte problém s penězi, můžeme vám zavolat zpátky

 při e-mailové konzultaci, když nám napíšete zprávu:

 • na vaše e-maily a zprávy odpovíme, co nejdříve to bude možné, nejpozději do 3 pracovních dnů

 při chatové konzultaci:

 • maximální doba chatu je 80 minut
 • pokud déle jak 10 minut nepíšete, po několika upozorněních ukončujeme chat
 • v jednu chvíli můžeme chatovat pouze s jednou pisatelkou

 

Jaká jsou vaše práva

 • vystupovat anonymně
 • můžete si vyžádat záznam o poradenství
 • požádat o písemné uzavření smlouvy o poskytování služby
 • službu kdykoliv odmítnout, přerušit či ukončit, a pokud o ni znovu požádáte, opět ji využít
 • vyjádřit svoji nespokojenost s průběhem poradenství nebo s jednáním pracovnice Poradny (je možné podat písemnou stížnost podle pravidel pro podávání stížností)

 

Kdy nemůžeme poradenství poskytnout

 • když klientka není schopna srozumitelné a smysluplné komunikace (například z důvodu vlivu návykových látek nebo kvůli akutní fázi psychotického onemocnění)
 • když je klientka agresivní (vyhrožování, fyzické napadení, ničení vybavení aj.)
 • když klientka opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce

 

Kdy bude spolupráce ukončena

 • až se splní, nebo po vzájemné dohodě ukončí sjednané cíle
 • nebudete s Poradnou v kontaktu déle jak jeden měsíc a s pracovnicí jste předtím byly domluvené na další spolupráci. V takovém případě pracovnice zjišťuje váš zájem o poskytnutí služby, pokud od vás nedostane žádnou zprávu, považujeme spolupráci za ukončenou. Můžete Poradnu znovu kdykoliv kontaktovat a opět využít služby Poradny.
 • další pokračování v poskytování služby by bylo v rozporu s posláním, cíli a hodnotovým kodexem organizace
 • pokud byste opakovaně nedodržovala podmínky spolupráce a i po upozornění pracovnicí Poradny nedošlo ke změně vašeho chování. Budete upozorněna předem na možnost výpovědi smlouvy.
 • pokud byste jednala způsobem, který se dá považovat za neoprávněný zásah do dobré pověsti organizace Na počátku