Neziskovka roku 2019

V roce 2019 jsme získali titul Neziskovka roku v kategorii středně velkých organizací. Titul uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti podle metodiky „Zdravého organizačního řízení“©.

Medaile sv. Cyrila a Metoděje

Před Vánocemi 2017 převzala Mgr. Ing. Eva Vondráková z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho za činnost svou i celé organizace medaili sv. Cyrila a Metoděje .

 

Značka SPOLEHLIVÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE

Značku spolehlivosti jsme poprvé obdrželi v září 2014. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR ji však uděluje pouze na omezenou dobu, po jejímž uplynutí se může organizace o získání značky ucházet znovu. Na počátku v komplexní odborné analýze svých služeb obstála a držení Značky spolehlivosti na podzim roku 2017 i 2020 obhájila.

Odborníci udělením značky dávají veřejnosti najevo, že taková organizace opravdu poskytuje svoje služby na vysoké úrovni. Zároveň pracovníkům každé prověřované organizace nabídnou impulsy a návrhy na zlepšení práce.

 logo značky spolehlivost

 

Poděkování VDV Nadace Olgy Havlové

Dne 14. května 2007 převzala od Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové poděkování za vynikající realizaci projektu předsedkyně správního výboru sdružení Mgr. Ing. Eva Vondráková.

 

Poděkování Český západ, o.s.

Poděkování od sdružení Český Západ, se kterým dlouhodobě spolupracujeme.

 

Poděkování Brněnské biskupství

Dne 29. 6. 2007 obdrželo občanské sdružení Na počátku poděkování za svoji práci od brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrle.

 

Ocenění od EULP

Dne 7. 12. 2003 získalo občanské sdružení Na počátku cenu Evropské unie pro lidská práva za ochranu lidských práv, života a mezilidských hodnot.