Na počátku, o.p.s. chce být nablízku zejména ženám, které zaskočilo neplánované těhotenství a nyní přemýšlejí, zda postoupit potrat, nebo ne. Tři služby (poradna, azylový dům a azylové bydlení) nabízejí vyslechnutí, podporu i praktickou pomoc také dalším těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni.

Křehká doba těhotenství a raného mateřství není vždy jen krásným časem objevování a těšení. Pokud těhotenství přijde v nevhodnou dobu, příliš brzy nebo je provázeno obavami kvůli penězům, vhodnému bydlení nebo zázemí, může se zdát umělý potrat jako rozumné řešení přesto, že si ho žena třeba sama nepřeje.

Na počátku chce ženám poskytnout prostředky k tomu, aby překonaly krizové období, mohly se svobodně rozhodnout a měly možnost v klidném a bezpečném prostředí své dítě donosit i vychovávat.

Jsme registrovaným poskytovatelem 3 sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb.). Poskytujeme:

Telefonické, emailové, chatové a osobní poradenství. Pomoc při hledání řešení a východiska z těžké situace. 

Adresa: Příkop 6, 602 00 Brno

V azylovém domě s názvem Domov pro dětský život poskytujeme ubytování a sociálně-vzdělávací program těhotným ženám a maminkám s dětmi. Před rozhodnutím o ubytování klientky je nutný osobní rozhovor s pracovnicí v Poradně Na počátku v Brně.

Místo: Příložany u Jaroměřic nad Rokytnou

Azylové bydlení Byty Na počátku pomáhá klientkám s přechodem z azylového ubytování do samostatného způsobu života. Maminky v Bytech hospodaří samostatně, sociální pracovnice je podporují v různých oblastech, např. v orientaci v místní komunitě, při kontaktu s úřady, při tvorbě přirozené vztahové sítě, hledání práce a vlastního bydlení apod.

Důraz klademe individuální přístup ke každé ženě, na komplexní podporu a na její osobnostní rozvoj.

Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy a matky s dětmi v obtížné životní situaci. Služby jsou otevřené ženám z celé České republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), zdraví, společenské postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost. Pomáháme také ženám s dětmi ohroženým domácím násilím.

Místo: Telč

 


 

Jsme členy