Základní informace o programu

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování

Cílová skupina: děti mladšího školního věku (3.a 4.ročník ZŠ)

Forma: interaktivní

Délka programu: dlouhodobý

Poskytovatel: Na počátku, o. p. s.

Autor: Národní iniciativa pro život, o. p. s.

 • Východiska
  Naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, a stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života.

  Zde je místo především pro působení rodiny, ale i školních preventivních programů.

  Program Moje cesta na svět může být vhodným doplňkem v edukačním působení a je určen pro mladší školní věk. Navazuje na témata v předmětu Člověk a jeho svět.

 • Cíle programu
  Žáci vypátrají informace o svém raném dětství (domácí úkol před programem)

  Žáci ověří své znalosti z oblasti narození dítěte (kvíz).

  Žáci roztřídí, které chování patří a nepatří do láskyplného vztahu (aktivita „Láska x neláska“).

  Žáci si vizuálně představí princip spojení genetických sad při početí (aktivita se zipem).

  Žáci objevují jednotlivé etapy prenatálního vývoje dítěte, srdeční tep, velikost.. (práce s modely) a vyjmenují rizikové látky, které v těhotenství škodí.

  Žáci vyzkoušejí pocity těhotné ženy na konci těhotenství – zavazování tkaničky s aktovkou na břiše (hraní rolí).

  V závěru programu jsou žáci schopni odpovědět na otázku: „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?“

 • Cílová skupina:
  Věk: Mladší školní věk

  Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.

  Instituce: Žáci základních škol (3.ročník).

  Program je uzpůsoben svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 3-4. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Program prošel pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Program je pravidelně obsahově i metodicky aktualizován a pomocí evaluačních nástrojů korigován.

 • Časová struktura
  Program trvá 90 min (tzn. 2 vyučovací hodiny).
 • Cena lekcí pro 1 třídu:
  900 Kč, od 1. 9. 2024 1000 Kč

  Cestovné: veřejnou dopravou nebo autem 3 Kč/km

Obsah lekce

Lekce probíhá ve 2 vyučovacích hodinách. Probíhá interaktivní formou, využívá komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

1. hodina

seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla

úvodní hra, práce s domácím úkolem, kvíz

biologičtí rodiče

hra: Co je a není láska

 1. pilíř lekce: Jak jsem se dostal mamince do bříška?

početí – biologický začátek života

2. hodina

2. pilíř lekce: Jaké to tam bylo?

průběh těhotenství, práce s ovocem a s modely plodu

hra: na těhotnou maminku

3. pilíř lekce: Jak jsem se dostal ven?

porod, narození, péče o novorozence

závěr, dotazníčky