Lidé


Správní rada

Mgr. et Mgr. Marie Pacherová – předsedkyně

Mgr. Michaela Klírová, M. Phil.

Ing. Mgr.  Libuše Řezbová, Ph. D.

 

Statutární orgán – ředitelka

Mgr. Ing. Eva Vondráková

 

Dozorčí rada

JUDr. Eva Herzánová – předsedkyně

Mgr. Dana Nováková, PhD. – členka

Mgr. et. Mgr. Jana Buštová – členka

 

 ARCHIV: