• Sdružení azylových domů (SAD)
  • Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (KOUS)
  • Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)
  • Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)