V případě, že jste nespokojena, prosím sdělte nám to. Je to pro nás důležitý podnět pro zvyšování kvality námi poskytované služby. Můžete se vyjádřit např. k:

 • poskytnutým informacím (k jejich nadbytečnosti, nedostatečnosti, neodbornosti…) v rámci poradenského procesu,
 • chování pracovnice, které vnímáte jako omezující/ponižující, porušující vaše práva a lidskou důstojnost,
 • prostředí a podmínkám, ve kterém je služba poskytována,
 • řešení opakované nespokojenosti,
 • dalším otázkám týkajících se fungování organizace Na počátku.
 1. Máte právo podat stížnost na kvalitu služby a/nebo pracovníka
 2. Stížnost můžete podat ústně, písemně nebo prostřednictvím zástupce, kterého si zvolíte, a to vedoucí pracovnici. Ta se stížností bezprostředně zabývá. O vyřešení stížnosti budete písemně do 30 dnů informována.
 3. Stížnost můžete podat také anonymně prostřednictvím schránky na stížnosti, která je umístěna u vchodových dveří do služby. V tomto případě bude odpověď na stížnost vyvěšena na nástěnce v chodbě budovy poskytovatele.
 4. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete písemně odvolat k ředitelce Na počátku o.p.s. (kontakt: Ing. Mgr. Eva Vondráková, Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno, tel. 774 440 821, eva.vondrakova@napocatku.cz).
 1. Máte právo podat stížnost na vedoucí pracovnici
 2. Stížnost můžete podat ústně nebo písemně ředitelce Na počátku o.p.s. (kontakt: Ing. Mgr. Eva Vondráková, Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno, tel. 774 440 821, vondrakova@napocatku.cz). O vyřešení stížnosti budete písemně do 30 dnů informována.
 3. Stížnost můžete podat také anonymně prostřednictvím schránky na stížnosti, která je umístěna u vchodových dveří do služby. V tomto případě je odpověď na stížnost vyvěšena na nástěnce v chodbě budovy poskytovatele.
 4. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete odvolat k předsedkyni správní rady Na počátku o.p.s. (kontakt: Mgr. et Mgr. Marie Pacherová, Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno, tel. 774 440 821, marie.pacherova@napocatku.cz).
 1. V případě opakované nespokojenosti s vyřízením stížnosti se můžete obrátit na další organizace
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, e-mail: posta@mpsv.cz

 1. Veřejný ochránce práv – ombudsman

Údolní 39, 602 00 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz, (+420) 542 542 888