Poradna Na počátku je registrovaná sociální služba. Poskytuje odborné sociální poradenství. Všechny služby Poradny jsou bezplatné. Pokud chcete, můžete vystupovat anonymně.

V Poradně pracují sociální pracovnice. Jsou vázány mlčenlivostí, to znamená, že údaje, které se o vás dozví, bez vašeho souhlasu nesdělují dalším osobám.

Nabízíme pomoc v těchto oblastech:

V PŘÍPADĚ NEPLÁNOVANÉHO TĚHOTENSTVÍ

 • pomoc zorientovat se ve vlastní situaci
 • získat přehled o možných východiscích (stát se matkou, adopce, pěstounská péče, potrat)
 • dospět k rozhodnutí, s nímž jste vnitřně v souladu (vaši konečnou volbu budeme respektovat, ať je jakákoli)
 • podporu a praktickou pomoc při rozhodnutí donosit dítě v případě, že nemáte k tomu ve svém okolí podmínky

FINANCE A MAJETEK

 • na jaké dávky od státu máte nárok, jak a kde o dávky požádat, můžeme vám pomoci s vyplněním formulářů
 • hospodaření s penězi, zkusíme společně najít způsoby, jak ušetřit a zvládnout zabezpečit sebe i dítě/děti
 • jak řešit dluhy a exekuce

BYDLENÍ

 • hledání vhodného bydlení
 • pomoc s vyplněním žádosti do azylových domů pro matky s dětmi a dalších pobytových služeb, o obecní byt, hledání podnájmu
 • náležitosti nájemní smlouvy
 • udržení si bydlení

PÉČE O DĚTI

 • týkající se určení otcovství (jak postupovat při zapsání rodičů do rodného listu dítěte, při podání žaloby o určení otcovství)
 • práva a povinnosti rodičů vůči dětem (zajištění výživného, jak postupovat, když otec neplatí výživné, poskytnutí vzorů návrhů a žalob k soudu)
 • rodičovská odpovědnost nezletilých
 • péče o dítě/děti po rozchodu rodičů, rozvodu (možnosti péče po rozchodu, postup svěření dítěte do péče, poskytnutí vzorů návrhů a žalob k soudu, kontakty na odborné služby – psycholog, mediátor, asistovaný kontakt a předávání)
 • role OSPOD
 • průběh procesu svěření dítěte do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounství) nebo jiných forem výchovy (ZDVOP, dětský domov)
 • průběh těhotenství, psychické a fyzické změny v období těhotenství a počátku mateřství, vývoj dítěte před narozením, vztah k dítěti

ZAMĚSTNÁNÍ

 • práva těhotné ženy a matky
 • hledání pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání

OHROŽENÍ DOMÁCÍM NÁSILÍM

 • jak rozpoznat domácí násilí, jak se chovat k násilníkovi, jak se bránit, jak zajistit bezpečí pro sebe a děti, jak získat podporu a pomoc

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

 • zprostředkování lékařské péče (praktický lékař, pediatr, gynekolog atd.)
 • zdravotní pojištění

ZÁKLADNÍ DOKLADY

 • vyřízení občanského průkazu, rodného listu, průkazu zdravotní pojišťovny
 • co je potřeba zařídit po narození dítěte

KONTAKTY NA DALŠÍ ODBORNÉ SLUŽBY

 • sociální, zdravotní, pedagogické, úřady a další instituce

 

Můžeme vám pomoci prakticky

 • pomůžeme vám s vyplněním příslušných formulářů, návrhů k soudu a v komunikaci s úřady
 • v případě potřeby vás můžeme doprovodit na úřady, k soudu
 • můžeme vám darovat výbavičku pro miminko nebo věci, které jsou potřeba v době těhotenství a po porodu
 • můžeme vám zprostředkovat potraviny nebo hygienické potřeby z Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.