Jak a kde?


Poradna Na počátku (Soběšická 560/60, 614 00 Brno-Husovice)

Odborné sociální poradenství poskytuje Poradna Na počátku.

Poradna zajišťuje telefonické, emailové a osobní poradenství. Nabízíme pomoc při hledání nejlepšího řešení a východiska z Vaší situace, poskytujeme kontakty na další organizace a služby nebo zprostředkujeme pobyt v azylovém domě Domov pro dětský život.

 

Azylový dům Domov pro dětský život (neveřejná adresa, mimo Brno)

V azylovém domě s názvem Domov pro dětský život poskytujeme ubytování a sociálně-vzdělávací program těhotným ženám a maminkám s dětmi.

Před rozhodnutím o ubytování klientky je nutný osobní rozhovor s pracovnicí v Poradně Na počátku v Brně.

 

Byty Na počátku (neveřejná adresa, mimo Brno)

Toto azylové bydlení pomáhá klientkám s přechodem z azylového ubytování do samostatného způsobu života.
Maminky v Bytech hospodaří samostatně, sociální pracovnice je podporují v různých oblastech, např. v orientaci v místní komunitě, při kontaktu s úřady, při tvorbě přirozené vztahové sítě, hledání práce a vlastního bydlení apod.

 

Grafické zpracování služeb Na počátkuARCHIV: