• Začátek

  Fáze prvního měsíce pobytu

  V této době se maminka seznamuje s novým prostředím. V této fázi má čas na to, aby si vyřešila nejaktuálnější problémy, uřídila si myšlenky a promyslela si, jak dál bude věci řešit v rámci individuálního plánování.

 • Porod

  Fáze porodu

  Od konce prvního měsíce pobytu do porodu se maminka zpravidla připravuje na příchod dítěte, a to po psychické i fyzické stránce v kurzu Předporodní příprava. Získává informace a dovednosti v péči o novorozence v kurzech Péče o dítě, Péče o zdraví, Rozvíjím své dítě atd. Pokud je potřeba, řeší přiznání otcovství, výživné, vztahy v širší rodině apod. 

  Porod

 • Šestinedělí

  Fáze šestinedělí

  Od porodu do konce šestinedělí je doba, kdy se utváří vztah maminky s dítětem. Maminka si zvyká si na svoje dítě a učí se rozeznávat jeho potřeby, učí se o dítě správně pečovat. Po porodu si maminka zajišťuje pro dítě lékaře, chodí s ním na prohlídky a vyřizuje si dávky státní sociální podpory.

 • 0,5–1 rok dítěte

  Fáze do půl roku dítěte, případně do jednoho roku dítěte

  Maminka rozvíjí své rodičovské kompetence s ohledem na vývoj dítěte. V tomto období maminka získává a upevňuje si dovednosti, znalosti a návyky správné péče o dítě. Dále se učí sledovat vývoj svého dítěte a správně ho podporovat. V tomto období si také hledá nové bydlení a získává informace o místě, kam směřuje.

  0,5–1 rok dítěte

 • Závěr

  Fáze závěrečná

  Je to doba, kdy se maminka prakticky připravuje na odchod. Zařizuje si nové místo k bydlení. Zjišťuje si, kde v místě budoucího bydliště najde lékaře pro sebe a pro dítě, kde sídlí úřady, instituce a organizace, jejichž služby bude zřejmě využívat.