Informace o zájemkyni


  vdanározvedenáovdovělážiji s druhemsvobodná

  Informace o dětech/těhotenství

  jsem těhotnámám dítě/děti

  Na počátku, o.p.s. provozuje dva azylové domy. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Domov pro dětský život

  Informace o úhradě za ubytování Domov pro dětský život

  Uživatelka se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování v částce 110 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za každé dítě; pokud je dítě starší devíti měsíců, je úhrada za ubytování v částce 110 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za každé dítě, těhotná uživatelka v částce 120 Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

  Uživatelka se zavazuje platit úhradu za ubytování nejpozději k 20. v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. Součástí úhrady je kauce ve výši 300 Kč/měsíc, která slouží k zajištění úhrad škod vzniklých v souvislosti s užíváním pokoje a společných prostor a k úhradě jiných závazků např. úhrada kauce budoucího bydlení.

  Prosím odpovězte na každou z následujících otázek v rozsahu cca 5 vět.

  Popište co nejpřesněji Vaši současnou situaci.  Smlouvu uzavíráme na půl roku, s možností prodloužení v případě těhotenství až do 1 roku věku nar. dítěte, v ostatních případech až do1,5 roku pobytu.


  Další informace

  (vyžadováno)

  Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.