Informace o zájemkyni

  Informace o dětech/těhotenství

  jsem těhotnámám dítě/děti

  Na počátku, o.p.s. provozuje dva azylové domy. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Domov pro dětský život

  Úhrada ubytování

  Úhrada za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování činí: 120 Kč na den za dospělou osobu a 70 Kč na den za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě uživatelka úhradu neplatí).

  Uživatelka se zavazuje platit úhradu za ubytování nejpozději k 20. v měsíci.

  Popište co nejpřesněji Vaši současnou situaci.  Smlouvu uzavíráme na půl roku, s možností prodloužení v případě těhotenství až do 1 roku věku nar. dítěte, v ostatních případech do 1 roku pobytu.


  Další informace

  (vyžadováno)

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, SHROMAŽĎOVÁNÍM A EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Odesláním této žádosti udělujete souhlas organizaci Na počátku, o. p. s. se sídlem Soběšická 560/60, 614 00 Brno, IČ: 60554665, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zpracovávala, shromažďovala a evidovala Vaše osobní údaje za účelem jednání o sociální službě Byty Na počátku, a to do doby jejich archivace a skartace.