Informace o zájemkyni

  Informace o dětech/těhotenství

  jsem těhotnámám dítě/děti

  Na počátku, o.p.s. provozuje několik bytů. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Byty Na počátku

  Informace o úhradě za ubytování Byty Na počátku

  Úhrada za ubytování je včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, a to v částce 120 Kč na den za dospělou osobu a 70 Kč na den za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě úhradu neplatíte). Platba se provádí vždy k 29. dni v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování.

  Prosím odpovězte na každou z následujících otázek v rozsahu cca 5 vět.

  Popište co nejpřesněji Vaší současnou situaci.  Smlouvu uzavíráme na půl roku, s možností prodloužení v případě těhotenství až do 1 roku věku nar. dítěte, v ostatních případech až do1,5 roku pobytu.


  Další informace

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, SHROMAŽĎOVÁNÍM A EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Odesláním této žádosti udělujete souhlas organizaci Na počátku, o. p. s. se sídlem Soběšická 560/60, 614 00 Brno, IČ: 60554665, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zpracovávala, shromažďovala a evidovala Vaše osobní údaje za účelem jednání o sociální službě Byty Na počátku, a to do doby jejich archivace a skartace.