Podpora rodičovských kompetencí


Těhotné ženy a maminky s dětmi v nepříznivé životní situaci mají možnost najít dočasný azyl v Domově pro dětský život. Je potřebné, aby se těmto ženám a jejich dětem dostalo takové podpory, která jim umožní se do nepříznivých životních situací znovu nedostávat.

Proto mají možnost během pobytu dobrovolně navštěvovat kurzy a aktivity, které jim umožní pracovat na zlepšení své situace směrem do budoucnosti – na zlepšení svých schopností starat se o děti a vychovávat je, pečovat o domácnost, udržet si kvalitní partnerský vztah, najít a udržet si zaměstnání, ale také zvýšit svou sebedůvěru a sebevědomí.

Záměrem projektu

je zlepšení nedostatečných rodičovských kompetencí klientek Na počátku, o. p. s., které jsou ubytovány v Domově pro dětský život. Pokroku je dosaženo prostřednictvím vzdělávacích, tréninkových a psychosociálních aktivit zaměřených na:

  • praktické stránky rodičovských kompetencí;
  • posílení sociálních dovedností (jakožto nezbytných podmínek k zajištění rozvoje a výchovy dítěte);
  • zvýšení sebedůvěry, sebe-přijímání a sebeprosazení (jakožto nezbytných podmínek k tomu být dobrým rodičem).

 

Aktivity projektu

jsou rozděleny do 4 tematických oblastí.

Péče o dítě a o sebe

Péče o domov

Sociální dovednosti

Seberealizace a sebe-rozvoj

Předporodní příprava

Péče o domácnost

Podpora a posilování pracovních návyků

Psychologické poradenství a terapie

Péče o maminku a dítě

Vaření

Finanční gramotnost a dluhové poradenství

Klub maminek

Péče o zdraví

Ruční práce

Práce & psaní na PC

Videotrénink interakcí

Rozvíjím své dítě

Právní minimum a rodinné právo

Výtvarné techniky & Keramika

 

 ARCHIV: