Praxe a dobrovolnictví


Zájemci z řad studentů VŠ nebo VOŠ sociálního zaměření (sociální práce, sociální pedagogika) mohou absolvovat praxi v Poradně.

Nabízíme náslechy telefonických konzultací s klientkami, možnost podílet se na e-mailovém poradenství, možnost seznámení se s dokumentací klientek, seznámení se s chodem celé organizace. Přímá účast na osobních schůzkách s klientkami není možná. Praktikanti jsou vázáni mlčenlivostí.

Od praktikantů očekáváme pomoc s roznosem letáčků a s pořádáním propagačních akcí (např. účast na stánku v rámci Vánočních trhů apod.)

Pokud máte zájem o praxi v Poradně, je třeba zaslat nám nejpozději 3 týdny před očekávaným začátkem praxe životopis a motivační dopis.

Jak se můžete zapojit v rámci dobrovolnictví?

V oblasti vztahů s veřejností:

  • šířit povědomí o naší činnosti v internetovém prostředí (diskusní fóra, Wikipedia, apod.),
  • pomoc s vylepšováním webových stránek,
  • grafická tvorba propagačního materiálu,
  • další spolupráce je možná podle domluvy v závislosti na možnostech zájemce

V oblasti fundraisingu:

  • pomoc se správou databáze dárců a organizací,
  • vyhledávat nové grantové možnost i ve světě (AJ nebo NJ nezbytný)

 

Pokud máte zájem nám pomoci svou dobrovolnou prací, pište na eva.grunwaldova@napocatku.cz nebo volejte na tel. 548 221 405 nebo 774 440 821.

 ARCHIV: