Ceník Bytů Na počátku

 • úhrada za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování činí:

  120 Kč na den za dospělou osobu a 70 Kč na den za první, druhé a třetí dítě (za čtvrté a další dítě uživatelka úhradu neplatí).

 • konkrétní výše úhrady činí pro uživatelku s 1 dítětem (190 Kč/den):

  5 890 Kč za 31 dní, 5 700 Kč za 30 dní, 5 510 Kč za 29 dní, 5 320 Kč za 28 dní v měsíci

 • konkrétní výše úhrady činí pro uživatelku s 2 dětmi (260 Kč/den):

  8 060 Kč za 31 dní, 7 800 Kč za 30 dní, 7 540 Kč za 29 dní, 7 280 Kč za 28 dní v měsíci

 • konkrétní výše úhrady činí pro uživatelku se 3 a více dětmi (330 Kč/den):

  10 230 Kč za 31 dní, 9 900 Kč za 30 dní, 9 570 Kč za 29 dní, 9 240 Kč za 28 dní v měsíci

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

 TELEFON

 • služební mobilní telefon pracovníků lze využít pro volání k vyřízení osobních záležitostí,
 • sazba za 1 sms je 1,- Kč,
 • sazba za 1 minutu volání do všech mobilních sítí včetně volání na pevnou linku je 1,- Kč.

TELEVIZE

 • půjčení televize je zpoplatněno částkou 50,- Kč/měsíc,
 • povinností uživatelky je nahlásit na poště užívání TV přijímače, které je zpoplatněno částkou 135,- Kč/měsíc (v případě, že pobírá dávky v hmotné nouzi je od poplatků osvobozena).

KOPÍROVÁNÍ a TISK

 • jednostranná kopie/tisk listu formátu A4 1,- Kč, oboustranná kopie/tisk listu formátu A4 2,- Kč,
 • vypálení dat na cd disk je zpoplatněno částkou 10 Kč.

CESTY AUTEM

 • cesty autem mohou uživatelky využít v případech jako je vyřizování úředních a soudních záležitostí, odvoz dítěte nebo uživatelky do nemocnice (nepřivolá-li si rychlou záchrannou službu), stěhování, při společných výletech apod.,
 • uživatelka, příp. pověřená osoba, je zodpovědná za chování dětí v autě. Pokud uživatelka nebo její dítě poškodí nebo zašpiní něco v autě, má povinnost nahradit poškozenou věc, případně uklidit,
 • uživatelka na sebe bere zodpovědnost za připoutání sebe i dítěte (pokuta za nepřipoutání je cca 2.000,- Kč),
 • cena jízdy autem za jednu uživatelku (včetně dětí) je 2,50 Kč/kilometr,
 • v případě, že jede více uživatelek jedním autem, cena jízdy se mezi ně poměrně rozpočítá.