Elektronická žádost o poskytnutí služby Byty Na počátku


Pro přijetí žádosti je nutné vyplnit všechny následující oblasti:

Oblast bydlení a vedení domácnosti (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Oblast financí (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Oblast zaměstnání (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Oblast uplatňování práv (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Oblast rodičovských komptetencí (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Oblast péče o sebe (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Oblast sociálních vztahů (zaškrtněte, v kterých oblastech budete potřebovat pomoc a podporu):

Jsem schopna uhradit částku za ubytování (100,- denně za dospělou osobu a 50,- za první a druhé dítě, včetně souvisejících provozních nákladů) a vratnou kauci 500,- měsíčně. 

Souhlasím se zpracováním, shromažďováním a evidencí osobních údajů za účelem zpracování a vyřízení žádosti. ARCHIV: