Výroční zpráva 2020

Hospodaření a svou práci v roce 2020 podrobně popisujeme ve výroční zprávě, kterou právě vydáváme.