Příběh z Bytů Na počátku

Pro mladou maminku se Byty Na počátku staly zázemím, kde mohla načerpat sílu, aby mohla začít znovu.

Divadlo Husa na provázku vyhlašuje Velikonoční sbírku

Divadlo Husa na provázku vyhlašuje ve spolupráci s neziskovými organizacemi sbírku určenou rodinám v hmotné nouzi a matkám samoživitelkám.