Příběh paní Marie

Paní Marie nám vyprávěla, jak po letech manipulací a ponižování našla u nás znovu vnitřní rovnováhu a vlastní důstojnost.

Výroční zpráva 2019

V roce 2019 jsme 76% rozpočtu použili na naši hlavní činnost. 8% šlo na správu a administrativu a 16% rozpočtu pokrylo propagaci a fundraising. Více informací se dozvíte ve výroční zprávě za rok 2019