Vánoční přání - Na počátku

Krásné Vánoce 2013

Požehnané Vánoce a dobrý nový rok 2014 Vám přejeme my všichni z Na počátku.

Vánoční přání - Na počátku

Vánoční přání – Na počátku

Potkáte nás na Veletrhu neziskových organizací Brno

Na sklonku tohoto měsíce (27. listopadu 2013) se koná v přízemí budovy Q Mendelovy univerzity (Zemědělská 1, Brno) od 10 do 17 hodin II. ročník Veletrhu neziskových organizací Brno, a my s naším infostánkem nemůžeme chybět.

Program bude zajímavý a bohatý. Nahlédnout do něj můžete na této stránce: www.vnob.cz/program. V rámci doprovodného programu budete moci navštívit i náš workshop na téma Vývoje miminka v maminčině bříšku. Pro více informací sledujte facebookové stránky akce: VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ BRNO 2013

Velice děkujeme organizátorkám a organizátorům, že nás pozvali, a s Vámi se těšíme na viděnou.

Výběrové řízení

Na počátku, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/pracovnice v Domově pro dětský život.

Životopis a motivační dopis zašlete emailem na adresu: lenka.kobylkova@napocatku.cz
Termín uzávěrky: 21. 11. 2013

Více informací včetně požadavků na uchazeče a naší nabídky se dočtete v tomto dokumentu: Výběrové řízení: Sociální pracovník/pracovnice v Domově

Pracovní tým Na počátku, rok 2013

Stali jsme se obecně prospěšnou společností

Na počátku jste znali 19 let jako občanské sdružení. Nyní jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost.

Dne 24. září 2013 rozhodla členská schůze občanského sdružení Na počátku, o. s., IČ 60554665, o přeměně této organizace dle zákona č. 68/2013 Sb. na obecně prospěšnou společnost Na počátku, o. p. s., IČ 60554665.

Tato změna byla dne 1. listopadu 2013 zapsána do rejstříku obecně prospěšných organizací, vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou O 651, a nabyla tak právní moci.

Občanské sdružení nebylo zrušeno, ani nezaniklo, pouze se změnily jeho právní poměry, zaniklo členství jeho členů a jeho činnost bude dále vyvíjena ve formě obecně prospěšné společnosti. Veškerá práva a povinnosti vůči jiným subjektům zůstávají zachovány v dosavadní podobě a změnou právní formy nejsou dotčeny.

Blíží se Den otevřených dveří v Poradně

Stejně jako v posledních dvou letech, i letos jsme pro Vás přichystali Den otevřených dveří v naší Poradně Na počátku.

Odehraje se v rámci Týdne sociálních služeb, organizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb. A kdy k nám na prohlídku, na popovídání, výměnu zkušeností či pro navázání spolupráce můžete přijít?

Den otevřených dvěří v Poradně Na počátku: 8. října 2013, od 9 do 16 hodin .

Těšíme se na Vás.

Zahajujeme novou veřejnou sbírku

Od dnešního dne je možné opět přispívat do veřejné sbírky na naše projekty na pomoc těhotným ženám a maminkám s dětmi.

Počínaje dneškem jsme zahájili již V. veřejnou sbírku. Všechny čtyři předchozí sbírky byly vyhlášeny na 3 roky. Ta současná je již schválena na dobu neurčitou. Nebudeme tedy nuceni uzavírat dočasně vždy před skončením sbírky bankovní účet.

Pokud budete chtít přispět, je možné dar zaslat na tradiční číslo účtu veřejné sbírky 3657833/0300.
A s jakou bilancí skončila IV. veřejná sbírka?

Sbírka probíhala od 1. října 2010 do 31. srpna 2013. Celkový výnos činí 2 446 118,20 Kč, z toho bylo 16 387,00 Kč použito na náklady veřejné sbírky, což je 0,67 %. Čistý výnos veřejné sbírky je tedy nakonec 2 429 731,20 Kč. To je o zhruba 200 000 Kč více než u sbírky předchozí.

Jménem všech maminek a dětí Vám za tuto neutuchávající podporu velice děkujeme!