Co děláme

Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život.

napocatku.cz

Jsme členy


  • Sdružení azylových domů (SAD)
  • Koordinačního uskupení NNO Vysočiny (KOUS)
  • Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK)
  • Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)


ARCHIV: