Co děláme

Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život.

napocatku.cz

Historie


Jaké byly začátky a jak se vyvíjely služby obecně prospěšné společnosti, která si v roce 2014 připomíná 20 let svého působení?

U zrodu sdružení bylo malé společenství křesťanů, které hledalo ty nejvíce ohrožené a bezbranné v naší zemi a našlo je v nenarozených dětech ohrožených umělým potratem – těm především se rozhodlo pomáhat a pro tuto myšlenku získávalo další: společně jsme si tyto děti zamilovali a sdružili se v úsilí chránit jejich život.

Pomoc těmto dětem uskutečňujeme především tak, že nabízíme pomoc těhotným ženám, mnohdy ve velice nezáviděníhodné a obtížné životní situaci, které došly k rozhodnutí, že chtějí, aby se jejich dítě narodilo. Pro toto rozhodnutí hledají podporu a také zcela konkrétní pomoc v tom, co nejvíce pro zvládnutí svojí situace potřebují.

Činnost jsme zahájili v roce 1994.

Sídlo sdružení nám velkoryse darovala MUDr. Bernarda Dvořáková, která nám bezplatně poskytla k užívání svůj domek na Soběšické ulici v Brně Husovicích. Tam se také zahájila naše poradenská činnost a začala fungovat nepřetržitá telefonní linka pro těhotné ženy v tísni.

Záhy se na nás začaly obracet těhotné ženy v krizové situaci, které nemohly nadále zůstat u svých partnerů či rodičů, a my jsme začali hledat prostory, kde bychom jim a jejich nenarozeným dětem mohli poskytnout ochranu a dočasný azyl. Provizorní řešení jsme našli v pronájmu budovy nedaleko Brna a díky dobrovolnické práci členů sdružení jsme začali tuto službu rozvíjet. Brzy jsme viděli potřebu vybudovat vlastní azylový dům s utajenou adresou, který by sloužil těhotným ženám v tíživé životní situaci z celé České republiky.

V roce 1995 jsme zakoupili rozestavěný dům a zahájili jeho dostavbu. O rok později jsme Domov pro dětský život otevřeli, přijali kvalifikované zaměstnance (někteří z nich se na práci cíleně připravovali vysokoškolským studiem) a získali první dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí. Domov začal sloužit, rozběhly se v něm první kurzy pro těhotné maminky, ožil broukáním i pláčem novorozeňat. Prvnímu kloučkovi, který v něm strávil své novorozenecké chvíle, je dnes již 16 let. K němu se postupně přidalo dalších 114 dětí.

Od té doby jsme podle potřeb klientek nabídku sociálně-vzdělávacího programu Domova průběžně obohacovali a také prostory Domova nezůstaly beze změn. Za dobu, co Domov funguje, byla např. zařízena herna ve stylu pedagogiky Montessori (má-li těhotná klientka již jedno či více dětí, najdou zde prostředí podporující rozvoj důležitých dovedností); společně užívané prostory a vybrané sanitární zařízení byly upraveny na bezbariérové prostředí a zakoupili jsme schodolez (když k nám přišly dvě tělesně postižené maminky, které potřebovaly osobní asistenci); vybudovali jsme půdní vestavbu, a tím získali dlouho postrádaný vzdělávací a společenský sál i vyhovující zázemí pro personál. Velkou radost jsme měli z povolení a vysvěcení Kaple Svaté rodiny.

V roce 2001 se k nám po odchodu z Domova po čase dvě maminky s dětmi vrátily s tím, že se jim nedaří uspořádat každodenní život a vyjít s penězi. Také při návštěvách bývalých klientek, které nás požádaly o pomoc, jsme si uvědomovali, že není vždy snadné podržet to dobré, na čem v bezpečí Domova rok a půl pracovaly, i v novém prostředí. Bylo nasnadě vážně uvažovat o realizaci další služby, která by poskytovala matkám ochotným ke spolupráci následnou pomoc při začleňování se do života v přirozené komunitě a po nějaký čas je doprovázela a podporovala v jejich samostatném životě. V roce 2004 jsme pronajali a otevřeli první chráněné byty a začali rovněž pracovat s klientkami ambulantně v místě jejich nového bydliště. V roce 2006 jsme za stejným účelem jeden dům zakoupili.

V roce 2004 jsme také díky práci na strategickému plánu organizace přijali našeho prvního fundraisera a pracovníka PR, a poradenskou činnost (naši nejdéle poskytovanou službu) etablovali jako samostatný projekt.

V roce 2013 jsme se transformovali z občanského sdružení na obecně prospšnou společnost.

Provozování Poradny, Domova pro dětský život a Bytů Na počátku (dříve Byty na půl cesty) tak v průběhu let vytvořily provázanou trojici služeb, skrze něž naplňujemenaše poslání. Stále však hledáme, jak ještě jinak pracovat pro ochranu života a zasazování se o úctu k němu (např. formou přednášek a osvěty, ale i hledáním nových účinných způsobů pomoci těhotným ženám v krizi).

Několikrát nás během naší práce povzbudilo také uznání ze strany veřejnosti.

Uvědomujeme si dobře, že naše práce by nebyla možná bez ochoty všech našich dárců, dobrodinců, vzdělavatelů a dobrovolníků i bez vstřícnosti ministerstva, krajů, měst, nadací a dalších subjektů, které nám poskytují dotace a granty. Upřímně a vděčně si ceníme každé pomoci.

Michaela Klírová, spoluzakladatelkaARCHIV: