Co děláme

Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život.

napocatku.cz

Co a komu?


Jsme registrovaným poskytovatelem 3 sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb.). Poskytujeme:

  • Odborné sociální poradenství (v  Poradně Na počátku)
  • Azylové ubytování v Domově pro dětský život
  • Azylové ubytování v Bytech Na počátku

Tyto registrované služby zcela nepokrývají naši činnost směřující k podpoře těhotných žen a dívek a maminek s dětmi. Velký důraz klademe na komplexní podporu všech maminek i dětí, na jejich osobnostní rozvoj prostřednictvím projektu Podpora rodičovských kompetencí uživatelek domova pro dětský život.

Cílovou skupinou služby jsou těhotné ženy a matky s dětmi v obtížné životní situaci. Služby jsou otevřené ženám z celé České republiky bez ohledu na jejich věk (tj. i nezletilým), zdraví, společenské postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost. Pomáháme také ženám s dětmi ohroženým domácím násilím.

 ARCHIV: