Co děláme

Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život.

napocatku.cz

Jak darovat?


Materiálně

  • Vyberte si ze seznamu věcí, které bychom pro maminky a jejich děti potřebovali.

Finančně:

  • Do veřejné sbírky – složenkou, převodem nebo osobně na některé z akcí, kterých se účastníme. Když nám sdělíte své jméno a adresu, zašleme Vám potvrzení o daru.

Číslo účtu veřejné sbírky: 3657833/0300

Veřejná sbírka je povolena Jihomoravským krajem pod spisovou značkou S-JMK/107759/2013/OSP, a to od 20. 9. 2013 na dobu neurčitou.

 

  • Můžete nám zaslat dar na provoz nebo na nákup vybavení mimo veřejnou sbírku na nový dárcovský účet. Protože nejde o dar v režimu veřejné sbírky, musíme znát Vaše osobní údaje. Potvrzení o daru či sepsání darovací smlouvy je v takovém případě samozřejmostí.

Číslo dárcovského účtu: 2279999227/0300

  • Přispět nám můžete jednoduše i online na internetu na Darujspravne.cz či přes mobilní aplikaci Klikni a daruj, nebo při nákupu na vybraných e-shopech prostřednictvím portálu GIVT.cz.

KlikniADarujLogo.JPG

 

 

GIVT_banner_square

 

  • Uspořádejte pro nás sbírku mezi svými příbuznými, kamarády a známými, ve škole, na pracovišti, v duchovním společenství. Rádi Vám také na vyžádání zašleme letáčky s oddělitelnou složenkou.
  • Nabízí váš zaměstnavatel možnost podpory oblíbené neziskové organizace? Zmiňte se o nás.

Dobrým slovem

  • Pokud naši práci považujete za důležitou, řekněte o nás svým přátelům a známým. Informujte o naší činnosti všude, kde to je možné.

Díky daru na podporu našich projektů si můžete podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu snížit základ daně z příjmu.

Fyzické osoby si mohou dar od daňového základu odečíst, pokud je dar (nebo součet darů za celý rok) vyšší než 1000 Kč nebo pokud je dar nebo jejich součet vyšší než 2 % daňového základu. Celkem si fyzická osoba může odečíst nejvíce 15 % základu daně.

Právnické osoby mohou od daňového základu odečíst dar (nebo jejich součet za celý rok), pokud je vyšší než 2000 Kč. Celkem je možné odečíst dary do výše 10 % z daňového základu.

V případě hmotného daru je hodnotou zůstatková cena daru nebo hodnota zaznamenaná v účetnictví (dle zvl. právního předpisu).

Na požádání a po zaslání kontaktních údajů Vám rádi vystavíme Potvrzení o daru, které pro získání daňové úlevy budete potřebovat, nebo můžeme uzavřít darovací smlouvu.

 

Prosíme, pomáhejte společně s námi.

Děkujeme.ARCHIV:

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Divoké husy
Brno
Jihomoravský kraj